Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Inkontinens

Neuromodulering effektivt mot inkontinens


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2014-10-13
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

En relativt ny metod, neuromodulation (SNS) också kallat för neuromodulering, har börjat användas i Sverige för att motverka inkontinens. 

Neuromodulering

Neuromodulering (även kallad neuromodulation) används för patienter med uttalade besvär av urinträngningar med eller utan urinläckage då enklare behandling (inkluderande trängningsdämpande medel) inte varit tillräckligt effektiv. Principen vid neuromodulering är att modifiera aktiviteten i urinblåsans nerver via en implanterad elektrod i anslutning till nervernas utträde från sakralryggen. Stimuleringsenheten, som levererar en svag ström, implanteras under huden. Resultaten av neuromodulation är goda och i paritet med dem vid Botox- behandlingen. Metoden används tämligen sparsamt i Sverige; sannolikt beror detta på att kostnaden per patient är hög och att det krävs en viss lägsta behandlingsvolym för att upprätthålla en god klinisk standard.

Källa: SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Rapporten "Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre".
 

Men redan på 50-talet märkte man att man kunde använda elstimulering för att dämpa träningar till urin. Effekten var då övergående, fram tills det att pacemakern introducerades.

– Pacemakern gav nya visioner och på 80-talet tänkte man att pacemakern kan användas för en mer kontinuerlig behandling vilket ledde till att man började operera in elektroder i de sakrala hålrummen bak i ländryggen, såkallad neuromodulering. Pacemakern stimulerar slutmuskeln att dras samman och metoden visade sig ge gynnsam effekt på både urininkontinens och analinkontinens men också på tömningssvårigheter, säger Eva Westling, uroterapeut vid Bäckenbottencentrum på Danderyds sjukhus.

Metoden som går ut på att försöka återskapa balans i nervernas impulser till musklerna kallas i dag för neuromodulering. Bäckenbottencentrum på Danderyds sjukhus är en av få enheter i Sverige som tar ett helhetsgrepp om patienter som besväras av urin- och analinkontinens. År 2000 deltog enheten i en internationell studie, där man använde sig av den nya operationsmetoden på en patient med analinkontinens.

Annons
Annons

– Det var den första patienten i Sverige och nervmodulationen visade sig ha väldigt gynnsam effekt då patienten blev helt kontinent, vilket är ett väldigt bra resultat. Resultaten av den internationella studien visade att mellan 60-80 procent av deltagarna blev bra eller förbättrade vilket visar på att metoden med nervstimulering har en gynnsam effekt på patienter som lider av kontinensproblem. Det är också en relativt enkel operationsmetod där man inte riskerar att varken skada patienten eller att patienten drabbas av komplikationer.

Neuromodulering är ett litet ingrepp

Ingreppet i sig är inte stort och går att genomföra genom lokalbedövning. På Danderyds sjukhus har man valt att göra det i narkos eftersom ingreppet kräver att patienten ska kunna ligga stilla och slappna av.

– Eftersom patienterna ofta har stora förväntningar på neuromoduleringen är risken att de då ligger spända vilket gör det svårt att få de avslappnade. Efter en kort narkos sticker vi in elektroderna med en nål i de hålrummen som vi identifierat i en typ av röntgen. Via nålen tillför man lite ström och det är då man ser när det sker en sammandragning i ringmuskeln. Det är först när man ser att ringmuskeln reagerar när det tillsätts ström som man för in elektroderna på rätt plats.

Elektroderna är sammankopplade med en yttre stimuleringsdosa.

Annons
Annons

– Patienten har en testperiod på tre veckor vid analinkontinens och cirka en till två veckor vid urininkontinens. Om man efter testperioden tycker att neuromoduleringen fungerar som man önskar och att det gett bra effekt så ersätts den yttre stimuleringsdosan med en pacemaker istället. Då blir det en ny liten operation som ger ett litet ärr efter pacemakern som är på fem centimeter, berättar Eva Westling.

Årligen sker 20 operationer med neuromodulering

Av de tjugo operationer som årligen sker på Bäckenbottencentrum på Danderyds sjukhus är det mellan 10-15 patienter som får ett permanent system. Det beror på att vissa patienter inte får någon gynnsam effekt av neuromodulation.

– Det är inte hos alla patienter som metoden lyckas och det beror dels på att dessa patienter haft problem väldigt länge innan de söker hjälp och dels för att man försöker vidga indikationen för operation och då har vi varit generösa med behandlingen.

– Vi jobbar fortfarande på att ta reda på vilka patienter neuromoduleringen passar bäst och vilka det kommer att fungera på. Det vi vet är att patienten måste ha en någorlunda hel muskulatur att stimulera och har exempelvis nedsatt nervstimulering kan behandlingen hjälpa, men har man en ryggmärgsskada är det nog tveksamt om metoden hjälper.

Nervstimulering används främst på patienter med analinkontinens

Minst en halv miljon svenskar lider av inkontinens och det finns många olika former av tillståndet. Den största delen av patienter som får tillgång till behandlingsmetoden med neuromodulation är de patienter som lider av analinkontinens.

– Det huvudsakliga skälet för operation är analinkontinens, men vi kan också se att 60 procent av patienterna också har problem med att hålla urinet, säger Eva Westling.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vad har du för tips till patienter med inkontinensproblem?

– Det är viktigt att patienter som lider av inkontinensproblem att inte vänta för länge med att söka hjälp då problemen också medför en social påverkan och nedsatt livskvalitet. Alla patienter är givetvis inte i behov av neuromodulering, men det är viktigt att man söker hjälp i tid. Mitt främsta tips är att alla som upplever läckageproblem ska gå till sin husläkare eller till en gynekolog för en basal undersökning, säger Eva Westling.

Läs om Annelie som blev fri från sin inkontinens med hjälp av neuromodulering »

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om neuromodulering/neuromodulation på NetdoktorPro »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons