Fråga doktorn

Fråga   Njurar & urinvägar

Fråga: Förträngning i njurbäcken

Min son har konstaterad förträngning i njurbäckenet. Han har 50% njurfunktion. Urologen som skulle resonera med oss om eventuell vidgning av njurbäckenet hävdar att han inte vill göra vidgning om man inte kan garantera att symptomen försvinner. Hur kan man veta vilka symptom som är orsakade av nedsatt njurfunktion. Sonen har autism som tilltagit de senaste 10 åren och vi har ingen aning om när njurarna började tappa sin funktion. Man ser på prover att det varit nedsatt njurfunktion i cirka fyra år utan att läkare reagerat. (Kreatinin 114)

Sonen kan inte specificera hur han mår och om han har ont eller andra eventuella symptom. Vi tänker att en vidgning bara kan underlätta, men läkaren tyckte det var onödigt. (Men erkände att han inte såg på helhet utan bara fokuserar på njurarna och inte resten av personens diagnoser och hur de kan påverkas.) Vad gynnas av att inte vidga förträngning i njurbäcken när man vet att det finns en tydlig förträngning? Kan försämring av autism kopplas på något sätt till nedsatt njurfunktion?

Svar:

Njursvikt är en så kallad tyst sjukdom, vilket gör det svårt att komma i tid till läkare om man inte till exempel har en ärftlig sjukdom i släkten som gör att man söker. Din son har en mycket lätt ökning av kreatinin som han säkert inte känner av. Det är svårt att bedöma förträngningen, men alla så kallade avflödeshinder brukar behöva åtgärdas för att det inte ska försämra njurfunktionen på sikt. Autismen har inget med njurfunktionen att göra.


Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Chatt om njursjukdomar. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Går lätt försämrad njurfunktion att bota?

2017-03-10 | 11:41

av Britta Hylander

Högt keratinvärde?

2017-03-10 | 11:20

av Britta Hylander

Diagnos: Lätt försämrad njurfunktion

2017-03-10 | 11:07

av Britta Hylander

Vad kan jag göra för att slippa framtida njurproblem?

2017-03-9 | 15:52

av Britta Hylander

Kan man bli nekad?

2017-03-9 | 13:35

av Britta Hylander

Vad kan jag göra för att mina njurar ska fungera så länge som möjligt?

2017-03-9 | 11:06

av Britta Hylander

Förträngning i njurbäcken

2017-03-9 | 10:48

av Britta Hylander

Kan kaffe, te och kolsyrade drycker påverka cysttillväxten?

2017-03-8 | 22:09

av Britta Hylander

Hur mycket vågar jag träna?

2017-03-8 | 19:22

av Britta Hylander

Liskantin

2017-03-8 | 16:55

av Britta Hylander

Ingen vill operera mina tusentals cystor

2017-03-8 | 12:29

av Britta Hylander

Hur kan vi hjälpa vår mamma?

2017-03-7 | 22:15

av Britta Hylander

N185

2017-03-7 | 15:36

av Britta Hylander

Cystor i njure, lever och bukspottkörtel

2017-03-6 | 17:39

av Britta Hylander

Borttagning av cystor i levern

2017-03-3 | 21:45

av Britta Hylander


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons