Fråga doktorn

Fråga   Njurar & urinvägar

Fråga: Förklaring av neuropati?

min dotter har diabetes typ 1 och har haft svåra komplikationer sedan 2006, hon fick sin diabetes när hon var 14 år. skulle vilja att ni förklarade vad neuropati,polyneuropati och kroniskt kompartmentsyndrom är? Vi är mycket oroliga nu eftersom hennes ben och fötter har en blåaktig färg och känseln är minimal. mvh. mamman

Svar:

Hej,
Neuropati betyder helt enkelt nervskada och det är vanligt efter en längre tid med diabetes. Polyneuropati betyder att flera nerver än en är påverkade. Kroniskt kompartmentsyndrom betyder att blodcirkulationen,
oftast i underbenen, är strypt eller kraftigt nedsatt beroende på att inflammatoriska förändringar i vävnader runt blodkärlen (tex muskler, hud, bindväv mm) trycker ihop blodkärlen.

Vid lång tids sjukdom (speciellt vid dålig sockerkontroll) kan kroppens nerver skadas av nedsatt blodcirkulation i de små blodkärlen och sockerinlagringar i nervcellen.

Vanligast är att känselnerver påverkas men i stort sett alla nerver kan skadas. T ex kan man ha problem med svettningar efter matintag, rubbningar i urinblåsetömning, impotens eller fördröjd magsäckstömning utan att ha tecken på perifera nervskador. Vid diabetesneuropati finns idag ingen botande behandling, men flera
smärtläkemedel används för att lindra symtomen. Likaså vet man att bästa sättet att bromsa fortsatt utbredning av neuropatin, dvs att förebygga ytterligare försämring, är att hålla mycket strikt blodsockerkontroll.

De symtom du nämner tyder på avancerad neuropati och det är mycket viktigt att detta sköts av kunniga läkare och fotvårdare. Ofta samverkar ett team bestående av diabetesläkare, ortoped, diabetessköterska och fotvårdare samt ibland också kärlkirurg.

Med vänliga hälsningar
Åke Sjöholm
Professor, Endokrinolog.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Diabetes typ 2 - vilka symtom ger det?

2020-11-16 | 09:19

av Rebecca Guldberg

Högre blodsocker på morgonen

2020-12-3 | 17:38

av Rebecca Guldberg

polyneuropati fötter diabetes

2020-12-3 | 20:42

av Rebecca Guldberg

Ingår personer med diabetes i riskgrupp för corona?

2020-12-4 | 09:22

av Rebecca Guldberg

Diabetes: Känseln i fötterna har förändrats - varför?

2020-12-4 | 10:14

av Rebecca Guldberg

Gör ont att ta insulin

2020-11-12 | 01:05

av Rebecca Guldberg

Kan jag ha typ 2-diabetes?

2020-11-12 | 10:08

av Rebecca Guldberg

Kostar mer med sundare kost

2020-11-12 | 10:48

av Rebecca Guldberg

Kan metformin ge klåda?

2020-11-13 | 14:32

av Rebecca Guldberg

Vilka tider ska man mäta blodsockret?

2020-12-3 | 16:10

av Rebecca Guldberg

Bör provstickor för blodsocker vara gratis?

2020-12-3 | 16:33

av Rebecca Guldberg

Sänka kolesterolvärdet utan statiner?

2020-12-3 | 19:55

av Rebecca Guldberg

Samsjuklighet – Diabetes och sköldkörtelsjukdom

2020-12-3 | 22:31

av Rebecca Guldberg

Kan man undvika insulin med bra blodsockerkontroll?

2020-12-3 | 23:47

av Rebecca Guldberg

Diabetes värden för äldre personer

2020-12-4 | 07:44

av Rebecca Guldberg


Annons