Fråga doktorn

Fråga   Njurar & urinvägar

Förklaring av neuropati?

min dotter har diabetes typ 1 och har haft svåra komplikationer sedan 2006, hon fick sin diabetes när hon var 14 år. skulle vilja att ni förklarade vad neuropati,polyneuropati och kroniskt kompartmentsyndrom är? Vi är mycket oroliga nu eftersom hennes ben och fötter har en blåaktig färg och känseln är minimal. mvh. mamman

Svar:

Hej,
Neuropati betyder helt enkelt nervskada och det är vanligt efter en längre tid med diabetes. Polyneuropati betyder att flera nerver än en är påverkade. Kroniskt kompartmentsyndrom betyder att blodcirkulationen,
oftast i underbenen, är strypt eller kraftigt nedsatt beroende på att inflammatoriska förändringar i vävnader runt blodkärlen (tex muskler, hud, bindväv mm) trycker ihop blodkärlen.

Vid lång tids sjukdom (speciellt vid dålig sockerkontroll) kan kroppens nerver skadas av nedsatt blodcirkulation i de små blodkärlen och sockerinlagringar i nervcellen.

Vanligast är att känselnerver påverkas men i stort sett alla nerver kan skadas. T ex kan man ha problem med svettningar efter matintag, rubbningar i urinblåsetömning, impotens eller fördröjd magsäckstömning utan att ha tecken på perifera nervskador. Vid diabetesneuropati finns idag ingen botande behandling, men flera
smärtläkemedel används för att lindra symtomen. Likaså vet man att bästa sättet att bromsa fortsatt utbredning av neuropatin, dvs att förebygga ytterligare försämring, är att hålla mycket strikt blodsockerkontroll.

De symtom du nämner tyder på avancerad neuropati och det är mycket viktigt att detta sköts av kunniga läkare och fotvårdare. Ofta samverkar ett team bestående av diabetesläkare, ortoped, diabetessköterska och fotvårdare samt ibland också kärlkirurg.

Med vänliga hälsningar
Åke Sjöholm
Professor, Endokrinolog.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fötter+demens

2014-11-7 | 19:56

av Lars Einar Bresäter

typ 2 - insulinproduktion?

2014-11-13 | 15:16

av Lars Einar Bresäter

metabolt syndrom?

2014-11-11 | 20:16

av Lars Einar Bresäter

Vad påverkar blodsockret

2014-11-7 | 13:06

av Lars Einar Bresäter

Metformin

2013-12-23 | 15:36

av Lars Einar Bresäter

Forxiga, victoza och insulin

2013-12-2 | 12:17

av Lars Einar Bresäter

Illamående

2013-11-13 | 15:36

av Lars Einar Bresäter

Typ 2 diabetes och socker

2013-11-14 | 12:59

av Lars Einar Bresäter

Insulinmängd per kilo kroppsvikt

2013-11-8 | 20:03

av Lars Einar Bresäter

LADA

2013-11-12 | 16:55

av Lars Einar Bresäter

Diabetes typ 2 forskning

2013-11-12 | 16:38

av Lars Einar Bresäter

Måste jag ta långtidsverkande insulin?

2013-11-7 | 19:44

av Lars Einar Bresäter

Symtom på barn?

2013-11-12 | 16:24

av Lars Einar Bresäter

Bantning

2013-11-7 | 17:15

av Lars Einar Bresäter

Diabetes och cancer

2013-11-8 | 20:00

av Lars Einar Bresäter


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons