Fråga doktorn

Fråga   Njurar & urinvägar

Fråga: Förklaring av neuropati?

min dotter har diabetes typ 1 och har haft svåra komplikationer sedan 2006, hon fick sin diabetes när hon var 14 år. skulle vilja att ni förklarade vad neuropati,polyneuropati och kroniskt kompartmentsyndrom är? Vi är mycket oroliga nu eftersom hennes ben och fötter har en blåaktig färg och känseln är minimal. mvh. mamman

Svar:

Hej,
Neuropati betyder helt enkelt nervskada och det är vanligt efter en längre tid med diabetes. Polyneuropati betyder att flera nerver än en är påverkade. Kroniskt kompartmentsyndrom betyder att blodcirkulationen,
oftast i underbenen, är strypt eller kraftigt nedsatt beroende på att inflammatoriska förändringar i vävnader runt blodkärlen (tex muskler, hud, bindväv mm) trycker ihop blodkärlen.

Vid lång tids sjukdom (speciellt vid dålig sockerkontroll) kan kroppens nerver skadas av nedsatt blodcirkulation i de små blodkärlen och sockerinlagringar i nervcellen.

Vanligast är att känselnerver påverkas men i stort sett alla nerver kan skadas. T ex kan man ha problem med svettningar efter matintag, rubbningar i urinblåsetömning, impotens eller fördröjd magsäckstömning utan att ha tecken på perifera nervskador. Vid diabetesneuropati finns idag ingen botande behandling, men flera
smärtläkemedel används för att lindra symtomen. Likaså vet man att bästa sättet att bromsa fortsatt utbredning av neuropatin, dvs att förebygga ytterligare försämring, är att hålla mycket strikt blodsockerkontroll.

De symtom du nämner tyder på avancerad neuropati och det är mycket viktigt att detta sköts av kunniga läkare och fotvårdare. Ofta samverkar ett team bestående av diabetesläkare, ortoped, diabetessköterska och fotvårdare samt ibland också kärlkirurg.

Med vänliga hälsningar
Åke Sjöholm
Professor, Endokrinolog.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Vad ska man tänka på utöver Folkmyndighetens råd?

2020-04-30 | 13:20

av Kerstin Brismar

Metformin - Vad ska fastesockret vara?

2020-04-28 | 09:38

av Kerstin Brismar

Vaccination mot pneumokocker

2020-04-28 | 21:30

av Kerstin Brismar

Riskgrupp om yngre än 50 med diabetes 1

2020-04-29 | 12:22

av Kerstin Brismar

Krisläge och insulin

2020-04-29 | 14:12

av Kerstin Brismar

Insulin som tablettbehandling?

2020-04-29 | 22:19

av Kerstin Brismar

Lågt blodsocker - farligt?

2018-11-6 | 15:08

av Kerstin Brismar

Glukosbelastning - Behöver det följas upp?

2018-11-9 | 12:18

av Kerstin Brismar

Hur högt kan blodsockret gå?

2018-11-9 | 13:37

av Kerstin Brismar

Håravfall av diabetes?

2018-11-6 | 17:03

av Kerstin Brismar

Varierande värden - Vad beror det på?

2018-11-7 | 21:01

av Kerstin Brismar

Metformin ger D-vitaminbrist?

2018-11-7 | 17:53

av Kerstin Brismar

Diabetes typ 2: Hur mycket frukt kan jag äta?

2018-11-6 | 15:06

av Kerstin Brismar

Kan man leva som vanligt med typ 2 diabetes?

2018-11-7 | 14:21

av Kerstin Brismar

Psoriasis & diabetes - samband?

2018-11-7 | 17:47

av Kerstin Brismar


Annons
Annons
Annons