Information | Enures (sängvätning)

Är ditt barn sängvätare?

Vi söker dig som är förälder till barn med sängvätningsproblem på natten. Dina svar kommer att användas i syfte att öka kunskapen om sängvätning hos småbarnsföräldrar. Svaren behandlas helt anonymt. Enkäten tar cirka två minuter att besvara. Påbörja enkäten här nedan!