Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Undersökning | Njurar & urinvägar

Urinprov

Urinprov är mycket användbara och kan förutom symtom på urinvägsinfektion ge upplysningar om sjukdomar i många olika organsystem. Urinen kan snabbt undersökas med en testremsa (urinsticka), som doppas i urinen omedelbart efter vattenkastningen.

Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Den kan visa avvikelser i urinens sammansättning, i synnerhet socker, ketonkroppar, protein och blod. Om det är nödvändigt med mer detaljerade undersökningar analyseras urinen på laboratoriet.

Hur tar man ett urinprov?

Vid misstanke om urinvägsinfektion skall du lämna så kallad mittstråleurin som du tagit på morgonen. Urinen är normalt steril och kan bli förorenad på vägen ut. Därför är det viktigt att män drar förhuden tillbaka och tvättar penis före provtagningen. Dessutom skall kvinnor tvätta sina könsdelar före provtagningen. Det är viktigt, att kvinnan håller sina blygdläppar åtskilda under vattenkastningen, för att undgå förorening av bakterier från hud och vagina.

Om du föreställer dig urinen som en enda lång stråle så skall den första delen ned i toaletten, den andra delen ned i det sterila provröret och resterande del ned i toaletten, därav namnet "mittstråleurin".

Annons
Annons

Vad visar ett urinprov?

Det är möjligt att avslöja sjukdomar från många olika organsystem med hjälp av ett urinprov. Provet kan tas enbart för att påvisa en urinvägsinfektion, men ofta vill man ta den tillsammans med andra undersökningar (till exempel blodprov och avföringsprov) som led i en utredningsprocess. På det sättet är ett urinprov en billig, enkel och skonsam undersökning som kan ge viktig information.

  • Blod i urinen kan vara tecken på olika sjukdomar i njurar, urinledare eller urinblåsa.
  • Ketonkroppar och socker i urinen kan vara tecken på diabetes.
  • Slutligen kan protein i urinen vara tecken på njursjukdom.
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons