Fråga Doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Körkortet indraget pga Stroke, vad gör jag nu?

Hej!

Jag hade en liten stroke i dec. 2009 och fick körförbud på sjukhuset. Min hälsoläkare skulle kunna upphäva beslutet efter 6 mån. När jag besökte honom sa han att han inte kunde bedöma mig (han undersökte inte mitt tillstånd efter stroken) han sade att han kunde remitera mig till sjukhusets specialister. De tog ej emot mig och skickade tillbaka remissen, då skickades en ny till sjukhuset som gjorde samma sak.  Det har snart gått 1 år och jag har ej fått något körtillstånd. 

Vad skall jag göra?

Svar:

Hej.

Jag antar att du menar att du fick ditt körkort återkallat efter anmälan av din läkare på sjukhuset. En läkare är nämligen skyldig att anmäla till Transportstyrelsen, om han finner att en patient som har körkort inte är lämplig att ha sådant kort av medicinska skäl. Det är sedan Transportstyrelsen som beslutar om återkallelse.

För att få tillbaka ditt körkort måste du kunna visa för Transportstyrelsen att du numera är så pass återställd att det inte finns några medicinska skäl för att körkortet fortfarande ska vara indraget. Detta kan lämpligen visas genom ett intyg från din behandlande läkare på sjukhuset. Jag antar att det var därför som din husläkare remitterade dig till specialist eftersom det förmodligen är läkarna där som bäst kan bedöma ditt tillstånd efter stroken. Sedan har man tydligen från sjukhuset skickat tillbaka remissen till husläkaren. När husläkaren sedan remitterade dig till tillbaka skickades remissen på nytt tillbaka till husläkaren.

Det är inte lätt att veta varför remissen "bollats" fram och tillbaka. I varje landsting finns emellertid en patientnämnd, dit man som patient kan vända sig för att få hjälp med att ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården. Om du kontaktar patientnämnden i ditt län kan nämnden säkert hjälpa dig att ta reda på varför man från de båda sjukhuset skickat tillbaka remissen. Den var kanske ofullständig?

Mitt råd är att du kontaktar Patientnämnden i ditt län. Det snabbaste sättet torde vara att du ringer dit. Jag hoppas att detta kan leda till att du snart får nytt körkortstillstånd.

Med vänliga hälsningarDu har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons