Fakta | Neurologi

Vad kan du göra själv?

Vissa epilepsipatienter har särskilt lätt för att få anfall om de blir utsatta för vissa bestämda utlösande faktorer. Exempel på sådana utlösande faktorer kan vara flimrande belysning (till exempel TV-spel).

Uppdaterad den: 2013-02-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Använd läkemedlen på ett korrekt sätt.

Det viktigaste du kan göra för att undvika epileptiska anfall är att ta din läkemedel precis så som du har avtalat med din läkare. Förändringar i dosen kan ge biverkningar eller frekventa anfall. Du får heller aldrig sluta tvärt med antiepileptika. Läkemedlet ska tas regelbundet och du bör ha fasta rutiner för när du ska ta dem. Många läkemedel som används för att behandla andra tillstånd än epilepsi kan påverkas av antiepileptika och det är viktigt att du aldrig börjar med nya mediciner utan att berätta för läkaren att du har epilepsi. Du måste också vara försiktig med vissa så kallade naturmediciner.

Vilka generella livsstilsråd bör du följa?

Målet med läkemedelsbehandling av epilepsi är att de personer som har detta tillstånd ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Det finns dock vissa förhållningsregler som du bör anpassa dig efter i vardagslivet för att minska risken för anfall ytterligare.

Vissa epilepsipatienter har särskilt lätt för att få anfall om de blir utsatta för vissa bestämda belastningar (utlösande faktorer). Exempel på sådana utlösande faktorer kan vara flimrande belysning (till exempel TV, bio, diskotek och bilkörning på kvällen), sömnbrist, alkohol och hunger. De som har epilepsi bör därför försöka att leva ett regelbundet liv.

Annons
Annons

Fysisk aktivitet är i regel nyttigt för personer med epilepsi (precis som för alla andra!). Du bör emellertid försöka undvika situationer som kan bli farliga om du får ett anfall, till exempel att bada ensam, dyka, klättra i berg, hängflygning och så vidare.

Hur kan du undvika att skadas under anfallen?

Du bör försöka att arrangera ditt hem så att risken att skadas under anfall är så liten som möjligt. Allmänna råd kan vara att ha mattor på golven som minskar stöten om du faller omkull, ha runda hörn på bord och stolar, undvika öppen eld och inte ha vassa föremål liggande runt omkring.

Du ska alltid använda hjälm när du cyklar. Det är också viktigt att vara försiktig på platser med mycket trafik.

Annons
Annons

På jobbet bör du inte använda maskiner eller utrustning som kan vara till fara för dig eller andra.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons