Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Neurologi

Utskrivning från sjukhus av patienter med ryggmärgsskada


Publicerad den: 2013-05-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Avslutningsfasen på sjukhuset

I den avslutande fasen på rehabiliteringsenhet ska patienten med ryggmärgsskada fungera så självständigt som möjligt utifrån den egna förmågan. För en del patienter kan den här fasen ske i så kallade träningslägenheter, där miljön är anpassad efter hur det kommer att vara när patienten kommer hem. Det är mycket viktigt i den här fasen att ha kvalitetssäkringsrutiner, som garanterar att patienten har fått den behandling och utbildning som han eller hon behöver få.

Annons
Annons

Genomgång av alla funktioner

Alla funktioner när det gäller rörelseapparat, urinvägar, könsorgan, mag-tarmkanalen och hud behöver gås igenom så att patienten själv vet hur han/hon ska förebygga komplikationer och hur han/hon ska kunna utnyttja den reflexfunktion som finns kvar på bästa möjliga sätt. Alla former av stöd och hjälp som finns tillgängliga gås också igenom. Planering, utprovning och utbildning i användning och hantering av hjälpmedel ska säkerställas. Vidare ska utbildning och eventuell arbetsrehabilitering planeras och eventuellt inledas. Under utskrivningsfasen är det vanligt att rehabiliteringsteamet tillsammans med patienten har nära kontakt med patientens närmiljö och med primärvården. Regelbundna hembesök genomförs.

Varaktighet

Avslutningsfasen på institution kan variera i tid, från några veckor till några månader, beroende på skadenivå och hur snabbt det går att anpassa bostaden hemma hos patienten. Vid utskrivningssamtalet ska patienten få en plan för livslång kontroll och uppföljning.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons