Fakta | Neurologi

Urininkontinens hos äldre


Uppdaterad den: 2015-09-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är urininkontinens?

Översiktsbild över njurar, urinvägar och urinblåsa

Urininkontinens innebär att man kissar ofrivilligt. Idag beräknas cirka 20 % av befolkningen över 65 år ha problem med inkontinens, och det är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. För många blir inkontinens ett socialt och hygieniskt problem, som kan påverka livskvaliteten i hög grad.

Orsak

Urininkontinens hos äldre kan ha en mängd olika orsaker:

  • Skador i centrala nervsystemet.
  • Läkemedelsbiverkningar.
  • Urinvägsinfektioner.
  • Praktiska svårigheter att till exempel ta sig till toaletten i tid eller knäppa upp byxknappar.
  • Ökad retbarhet i blåsväggen eller försvagad vävnad runt urinröret.
  • Åldersförändringar i könsorganen.
  • Högt blodsocker som leder till stort vätskeintag.
  • Förvirring.
  • Depression.

Vissa betraktar urininkontinens som en naturlig del i åldrandet och utgår från att det inte finns någon behandling. Många märker problemet särskilt i situationer då trycket i buken ökar. Det kan till exempel vara vid nysningar, hostningar eller annan ansträngning.

Annons
Annons

Diagnos

För många känns inkontinens som ett privat problem som man ogärna berätta om för läkare eller annan vårdpersonal. Men om läkaren får information om att problemet finns, kan man få hjälp med sina besvär.

Behandling

Det finns behandling för detta tillstånd. Det första som bör prövas är blåsträning. Denna går ut på att försöka att tömma blåsan varannan timme. Om det hjälper, kan man med tiden försöka att förlänga tiden mellan varje blåstömning. Om man lyckas hantera trängningarna på detta sätt dagtid, fungerar det ofta bra på natten också.

Bäckenbottenträning är har också en bevisad effekt.

Annons
Annons

Blåsträningen kan det vara en bra idé att ordna de praktiska förhållandena på bästa sätt. Det kan handla om att välja kläder som är lätta att dra ned, att ha nära till toaletten och att anpassa själva toaletten så att det går lätt att snabbt sätta sig ner.

Läkemedel kan vara till hjälp men det beror på orsaken till problemet. Alla blir inte hjälpta men många får acceptabel kontroll över blåsan. En del kvinnor har nytta av att använda det kvinnliga könshormonet östrogen, framför allt om inkontinensen beror på sveda i underlivet, upprepade urinvägsinfektioner eller torra slemhinnor.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Prognos

Urininkontinens är dessvärre ett problem som ökar i omfattning ju äldre man blir. Det finns personer som inte lyckas få tillfredsställande kontroll över blåsan trots försök med behandlingar. För denna grupp finns det olika hjälpmedel på marknaden som till exempel blöjor, urindroppsamlare, lakansskydd med mera. Dessa kan skrivas ut av distriktssköterska, uroterapeut eller läkare och är oftast kostnadsfria.