Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Språk- och talstörningar, symtomguide


Publicerad den: 2014-02-20

Annons

Vad är språk- och talstörningar?

 • Afasi är problem att uttrycka sina tankar i ord (expressiv afasi) och/eller att förstå tal (impressiv afasi).
 • Dysartri är problem att uttala ord.
 • Språkfunktionen är i regel knuten till vänster hjärnhalva hos alla högerhänta och hos cirka hälften av alla vänsterhänta.

Förekomst

 • Både språkstörningar och talstörningar är relativt vanliga.

Utvärdering av språk- och talstörningar

 • Afasi:
  • Är en störning som alltid har sitt ursprung i skada eller sjukdom i hjärnans språkområden
  • Afasierna ses oftast i anslutning till stroke, men de förekommer också vid andra typer av skador och sjukdomar i hjärnan, till exempel vid hjärntumör och cerebral pares
 • Dysartri:
  • Är en störning av funktionerna i talorganen så att orden uttalas oprecist eller otydligt
  • Orsaken till dysartrin kan sitta i själva talorganen, eller perifert eller centralt i nervsystemet som styr dessa
Annons
Annons

Vad är orsaken till språk- och talstörningar?

Afasi

 • Stroke och TIA (övergående attack av bristande cirkulation i del av hjärnan):
  • Är den vanligaste orsaken
  • Tillståndet kan uppstå inom loppet av sekunder (till exempel blodpropp i hjärnan), minuter (vanligtvis hjärnblödning) eller minuter till timmar (blodpropp som bildas lokalt i ett blodkärl i hjärnan, trombos)
  • Symtomen varierar gällande lokalisation och allvarlighetsgrad
  • Vid TIA försvinner symtom och tecken inom 24 timmar, som regel inom 1 timme
 • Demenstillstånd:
  • Tillstånd hos äldre som utvecklar sig under längre tid
  • Det inträder en gradvis försämring av de intellektuella funktionerna tillsammans med nedsatt minnesfunktion
  • Tidiga tecken är låg initiativförmåga, nedsatt arbetslust, försumning av dagliga sysslor, ökad glömska
  • Vakenhetsgraden är inte påverkad
 • Hjärntumör:
  • Tillståndet utvecklar sig ofta långsamt
  • Debut symtom kan vara epileptiska anfall, långsamt tilltagande förlamning, afasi
  • Andra typiska symtom som utvecklar sig kan vara illamående, kräkning, yrsel, kranialnervsförlamning, efter hand personlighetsförändringar
 • Kroniskt subduralhematom:
  • Förekommer särskilt bland äldre och alkoholister efter en känd eller inte känd huvudskada dagar eller veckor tidigare
  • Vanligtvis inträder en gradvis reduktion av mentala funktioner, andra symtom är ofta huvudvärk, en tendens att ramla, ökad sömnighet

Dysartri

 • Akuta förgiftningar av alkohol eller läkemedel:
  • Ger övergående "sluddrigt" tal
 • Stroke och TIA:
  • Kan också ge denna typ av talproblem
 • Multipel skleros:
  • Uppstår vanligtvis hos en yngre person
  • I början är symtomen akut yrsel, dubbelseende, ensidig synnervspåverkan med förlust av del av synfältet, klumpighet, känselrubbningar och stark urinträngning
  • Ofta lindriga och övergående anfall första tiden
 • Kronisk neurologisk sjukdom:
  • Parkinsons sjukdom, cerebral pares, amyotrofisk lateralskleros
  • Dysartrierna utvecklar sig vid olika sjukdomar gradvis eller stegvis
  • Vid vissa sjukdomar har patienten därtill ataxi och ostadighet
  • Sådana patienter upplever inte sällan att de felaktigt beskylls för att missbruka alkohol eller läkemedel

När ska man söka vård?

 • Språk- och talrubbningar är i regel tecken på sjukdom eller skada i centrala nervsystemet, och läkare bör kontaktas.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Det är önskvärt att make/maka, sambo eller nära anhörig ger kompletterande information.
 • Hur länge har du haft problem?
 • Hur startade tillståndet?
 • Finns det andra symtom?
 • Finns det tecken på demens?
 • Har du annan känd sjukdom?
 • Har du slagit i huvudet under de senaste veckorna?

Undersökningen

 • Nervsystemets funktioner testas genom en allmän neurologisk undersökning.
 • Vid behov av ytterligare utredning är datortomografi av hjärnan eller magnetkameraundersökningar viktigaste undersökningar.

Remiss

 • Vid akut uppkomna besvär är det ofta aktuellt med inläggning på sjukhus för att bedöma om ett stroke inträffat. Gör AKUT testet:
  • A: Ansikte. Kan personen le och visa tänderna? Om ena mungipan hänger - ring 112!
  • K: Kroppsdel (arm/ben). Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller - ring 112!
  • U: Uttal. Kan personen upprepa en enkel mening som ”Det är vackert väder idag”? Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 112!
  • T: Tid. Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt!
 • Vid besvär som utvecklar sig långsammare är det aktuellt att remittera till en neurolog.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.