Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Neurologi

Språk- och talstörningar, patientrådgivning


Publicerad den: 2014-02-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är språk- och talstörningar?

 • Afasi är problem att uttrycka sina tankar i ord (expressiv afasi) och/eller att förstå tal (impressiv afasi).
 • Dysartri är problem att uttala ord.
 • Språkfunktionen är i regel knuten till vänster hjärnhalva hos alla högerhänta och hos cirka hälften av alla vänsterhänta.

Förekomst

 • Både språkstörningar och talstörningar är relativt vanliga.

Utvärdering av språk- och talstörningar

 • Afasi:
  • Är en störning som alltid har sitt ursprung i skada eller sjukdom i hjärnans språkområden
  • Afasierna ses oftast i anslutning till stroke, men de förekommer också vid andra typer av skador och sjukdomar i hjärnan, till exempel vid hjärntumör och cerebral pares
 • Dysartri:
  • Är en störning av funktionerna i talorganen så att orden uttalas oprecist eller otydligt
  • Orsaken till dysartrin kan sitta i själva talorganen, eller perifert eller centralt i nervsystemet som styr dessa

Vad är orsaken till språk- och talstörningar?

Afasi

 • Stroke och TIA (övergående attack av bristande cirkulation i del av hjärnan):
  • Är den vanligaste orsaken
  • Tillståndet kan uppstå inom loppet av sekunder (till exempel blodpropp i hjärnan), minuter (vanligtvis hjärnblödning) eller minuter till timmar (blodpropp som bildas lokalt i ett blodkärl i hjärnan, trombos)
  • Symtomen varierar gällande lokalisation och allvarlighetsgrad
  • Vid TIA försvinner symtom och tecken inom 24 timmar, som regel inom 1 timme
 • Demenstillstånd:
  • Tillstånd hos äldre som utvecklar sig under längre tid
  • Det inträder en gradvis försämring av de intellektuella funktionerna tillsammans med nedsatt minnesfunktion
  • Tidiga tecken är låg initiativförmåga, nedsatt arbetslust, försumning av dagliga sysslor, ökad glömska
  • Vakenhetsgraden är inte påverkad
 • Hjärntumör:
  • Tillståndet utvecklar sig ofta långsamt
  • Debut symtom kan vara epileptiska anfall, långsamt tilltagande förlamning, afasi
  • Andra typiska symtom som utvecklar sig kan vara illamående, kräkning, yrsel, kranialnervsförlamning, efter hand personlighetsförändringar
 • Kroniskt subduralhematom:
  • Förekommer särskilt bland äldre och alkoholister efter en känd eller inte känd huvudskada dagar eller veckor tidigare
  • Vanligtvis inträder en gradvis reduktion av mentala funktioner, andra symtom är ofta huvudvärk, en tendens att ramla, ökad sömnighet

Dysartri

 • Akuta förgiftningar av alkohol eller läkemedel:
  • Ger övergående "sluddrigt" tal
 • Stroke och TIA:
  • Kan också ge denna typ av talproblem
 • Multipel skleros:
  • Uppstår vanligtvis hos en yngre person
  • I början är symtomen akut yrsel, dubbelseende, ensidig synnervspåverkan med förlust av del av synfältet, klumpighet, känselrubbningar och stark urinträngning
  • Ofta lindriga och övergående anfall första tiden
 • Kronisk neurologisk sjukdom:
  • Parkinsons sjukdom, cerebral pares, amyotrofisk lateralskleros
  • Dysartrierna utvecklar sig vid olika sjukdomar gradvis eller stegvis
  • Vid vissa sjukdomar har patienten därtill ataxi och ostadighet
  • Sådana patienter upplever inte sällan att de felaktigt beskylls för att missbruka alkohol eller läkemedel

När ska man söka vård?

 • Språk- och talrubbningar är i regel tecken på sjukdom eller skada i centrala nervsystemet, och läkare bör kontaktas.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Det är önskvärt att make/maka, sambo eller nära anhörig ger kompletterande information.
 • Hur länge har du haft problem?
 • Hur startade tillståndet?
 • Finns det andra symtom?
 • Finns det tecken på demens?
 • Har du annan känd sjukdom?
 • Har du slagit i huvudet under de senaste veckorna?

Undersökningen

 • Nervsystemets funktioner testas genom en allmän neurologisk undersökning.
 • Vid behov av ytterligare utredning är datortomografi av hjärnan eller magnetkameraundersökningar viktigaste undersökningar.

Remiss

 • Vid akut uppkomna besvär är det ofta aktuellt med inläggning på sjukhus för att bedöma om ett stroke inträffat. Gör AKUT testet:
  • A: Ansikte. Kan personen le och visa tänderna? Om ena mungipan hänger - ring 112!
  • K: Kroppsdel (arm/ben). Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller - ring 112!
  • U: Uttal. Kan personen upprepa en enkel mening som ”Det är vackert väder idag”? Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 112!
  • T: Tid. Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt!
 • Vid besvär som utvecklar sig långsammare är det aktuellt att remittera till en neurolog.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Annons