Fakta | Neurologi

Spänningshuvudvärk


Uppdaterad den: 2015-12-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är spänningshuvudvärk?

Denna typ av huvudvärk är episodisk eller kronisk och sätter ofta in i samband med stress. 

Huvudvärken förvärras vanligtvis inte vid fysisk aktivitet. Smärtor i muskulaturen runt kraniet kan förekomma. Huvudvärken kallas kronisk om den funnits i mer än 15 dagar i månaden under de senaste tre månaderna.

Cirka 30 % av den vuxna befolkningen lider av spänningshuvudvärk fler gånger i månaden och 10 % av dessa har också migrän. Spänningshuvudvärk debuterar ofta hos medelålders personer och är vanligare bland kvinnor.

Annons
Annons

Symtom

Smärtorna beskrivs ofta som ett stramt band över pannan och runt huvudet. Huvudvärken är av tryckande eller pressande karaktär. Den förekommer sällan från morgonen, utan kommer och ökar i styrka under dagens lopp. Vissa upplever också matleda och ljud- eller ljuskänslighet men dessa besvär är inte lika framträdande som vid migrän. Yrsel är inte ovanligt. Kräkningar förekommer sällan i samband med den här typen av huvudvärk.

Orsak

Orsaken till huvudvärk är delvis oklar. Hos vissa personer kan stress och ökad spänning i huvud- och nackmuskulatur spela roll, men det finns sannolikt också en ökad känslighet för smärta hos personer med spänningshuvudvärk.

Förmodligen är man extra utsatt för sjukdomen om man har psykiska besvär, befinner sig i en svår livssituation eller är under stress.

Annons
Annons

Många med huvudvärk är oroliga över att de har en tumör. Studier visar dock att detta är ytterst ovanligt. För att ytterligare utesluta denna risk brukar neurologisk undersökning göras.

Diagnos

Diagnosen grundar sig först och främst på sjukdomshistorien och beskrivning av symtomen. Genom att göra en undersökning av rörlighet och funktion i nacken skiljer läkaren tillståndet från de besvär som kommer från själva nackkotorna. Typiska fynd är öm muskulatur och ömma muskelfästen i nacken. Ibland leder ett lätt tryck över muskelfästena i nacken till att smärtorna strålar ut över pannan.

Spänningshuvudvärk kan vara svårt att skilja från lindrig migrän, men behandlingen är densamma.

Behandling

Det är viktigt att betona att besvären ytterst sällan är tecken på någon allvarlig sjukdom. Målet med behandlingen är att förebygga och lindra smärtorna. Man kan lära sig olika avslappningstekniker, se till att hålla sig fysiskt aktiv och sova tillräckligt. Man bör också försöka undvika för stor förbrukning av smärtstillande läkemedel, då detta i själva verket kan orsaka huvudvärk (se huvudvärk relaterad till läkemedelsöverförbrukning).

Vid kortvarig huvudvärk kan man pröva behandling med paracetamol eller ibuprofen i perioder upp till en eller två veckor. Det finns stöd för att ibuprofen 400 mg har större effekt än placebo.

Om man behöver ta smärtstillande mediciner är det mycket viktigt att man undviker läkemedel som kan vara beroendeframkallande. Allmänt sett har mediciner dålig verkan när huvudvärksbesvären är långvariga (kroniska). Ett läkemedel där det finns dokumenterad effekt på både akut och kronisk spänningshuvudvärk är amitriptylin – som tidigare användes mot depression.

Samtal om orsakerna till huvudvärken och om sambandet mellan psykiska påfrestningar och fysiska besvär är viktiga.

Behandling av fysioterapeut med massage, värme- eller kylomslag och avslappningstekniker kan hjälpa vissa men leder inte till någon förbättring alls hos andra. Vissa kan också uppleva en förvärring vid den här typen av behandling. Manipulationsbehandling av nacken hos kiropraktor eller osteopat verkar göra mer skada än nytta.

Prognos

Huvudvärken kan uppträda periodvis eller vara kronisk med dagliga smärtor över en längre period. Många är hjälpta av information om tillståndet. Att känna till att huvudvärk är en naturlig följd av stress och andra psykiska påfrestningar kan vara till god hjälp.

Huvudvärken förvärras, som sagt, inte av fysisk aktivitet. Tvärtom kan detta vara den bästa medicinen i kampen mot smärtorna. Försök därför motionera regelbundet.


Annons
Annons
Annons