Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Smittsam hjärnhinneinflammation, närkontakter

Det finns många friska bärare av meningokocker. Du kan därför smittas utan att den som smittar dig är sjuk.


Uppdaterad den: 2013-04-16

Annons

Vad är hjärnhinneinflammation?

Hjärnhinneinflammation uppkommer vid en infektion som drabbar hjärnhinnorna och som orsakas av bakterier eller virus. Sjukdomen kan smitta genom saliv. Om någon i närmiljön har hjärnhinneinflammation finns det en viss risk för att de som befinner sig i närheten kan bli smittade. Det är därför viktigt att känna till hur sjukdomen yttrar sig.

 
Annons
Annons

Hur yttrar sig sjukdomen?

De första symtomen är inte särskilt karakteristiska utan liknar symtom som uppträder vid ofarliga sjukdomar. Symtomen kan vara:

  • Hög feber och huvudvärk.
  • Led- och muskelvärk.
  • Illamående och kräkningar.
  • Nackstelhet, men då har sjukdomen kommit längre i förloppet.
  • Utslag i form av röda prickar som inte försvinner när man trycker mot huden med ett vattenglas.

Vad ska jag göra om personer som jag har haft nära kontakt med har sjukdomen?

Syskon under 15 år som under den senaste tiden har varit i närkontakt med den sjuka ges förebyggande behandling med antibiotika. Dessutom måste personer som tillhör någon av nedanstående grupper vara extra uppmärksamma på symtom.

  • Familj och nära vänner.
  • Flick- och pojkvänner.
  • Barn som har samma dagmamma eller går i samma förskola.
  • Personer som har druckit ur samma glas eller flaska.

Om du tillhör någon av dessa grupper, bör du kontakta läkare och förklara situationen. Var uppmärksam på ovan nämnda symtom.

Naturligtvis ska du också undvika att försätta dig själv i situationer som kan medföra smitta. Det kan handla om enkla saker som exempelvis att inte dela dricksglas med andra.

Annons
Annons

Värt att veta

Så kallad smittsam hjärnhinneinflammation beror på bakterier som kallas meningokocker. Detta är bakterier som många friska har i halsen men som nästan aldrig orsakar sjukdom. Eftersom det finns många friska bärare av meningokocker, kan du smittas utan att den som smittar dig är sjuk. Det är därför viktigt att alltid vara uppmärksam på de symtom som sjukdomen kan ge.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.