Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Skallfraktur

Skallfraktur orsakas oftast av ett plötsligt, kraftigt slag mot huvudet,


Uppdaterad den: 2020-07-03

Annons

Vad är en skallfraktur?

En skallfraktur innebär en fraktur på skallen, kraniet. Man skiljer mellan tre huvudtyper av skallfrakturer: längsgående frakturer på sidan av huvudet (linjär fraktur), stämpelfraktur (impressionsfraktur) – att skallen är intryckt, samt frakturer i ”botten” av skallen (skallbasfraktur). En skallfraktur räknas som infekterad (förorenad) om det finns en öppning genom den överliggande huden, samt när frakturen omfattar bihålorna eller mellanörat.

Skallfrakturer förekommer förhållandevis ofta vid större huvudskador, särskilt hos barn. Linjära frakturer är vanligast.

Annons
Annons

Orsak

En skallfraktur är vanligen resultatet av ett plötsligt, kraftigt slag mot huvudet. Utöver skallfraktur kan sådant våld mot huvudet leda till hjärnskakning, hjärnskada, skada på nervfibrer och blödning i eller runt hjärnan. Linjära frakturer medför risk för bristningar och sprickor i blodkärlen, och denna typ av fraktur är den vanligaste orsaken till epiduralblödning. Även skallbasfrakturer kan skada blodkärlen, dessa medför också ofta skador på hjärnnerver och kan leda till hjärnhinneinflammation.

Huvudskadans allvarlighetsgrad kan variera betydligt beroende på i vilken grad det uppstår andra skador utöver skallfrakturen. Lindriga skador kan förorsaka övergående förvirring och huvudvärk, medan allvarliga huvudskador kan vara dödliga.

Symtom

Symtomen kan variera från lätt huvudvärk, diverse bortfallssymtom till medvetslöshet. Vid skallbasfraktur kan det droppa eller rinna klar vätska från näsa eller öron, något som tyder på läckage av hjärnvätska (cerebrospinalvätska). Rödsprängd svullnad runt ögonen, så kallat brillenhematom, tyder på skallbasfraktur. Hörselbortfall tyder på fraktur i hörselbenen, blod i mellanörat eller skada på hörselnerven. Bortfall av luktsinne och syn beror på skada på luktnerven och synnerven. Dubbelseende och nedsatt syn kan bero på skador på hjärnnerverna som går till ögonmusklerna, eller en fraktur på skelettet i ögonbotten.

Vid linjära frakturer har patienten ofta få symtom. Om blodkärlen på insidan av skallen har brustit kan de ge epiduralblödning. Typiskt för epiduralblödning är att symtomen tilltar – ibland dramatiskt – inom loppet av de första 24 timmarna efter skadan.

Annons
Annons

Diagnos

Datortomografi är standardundersökningen och fungerar bättre än vanlig röntgen för att ställa diagnosen. Undersökningen ger också information om eventuella hjärnskador.

Behandling

De flesta skallfrakturer kan behandlas med vila och avvaktan. Patienter med små linjära frakturer eller så kallade impressionsfrakturer, där en bit av skelettet är intryckt, och utan tecken på hjärnskada kan åka hem efter en observationsperiod. Vid tecken på allvarligare skada måste den skadade stabiliseras i akutfasen och behandlingsmålet blir att förhindra utveckling av komplikationer.

Eventuell kirurgisk behandling anpassas efter varje enskilt tillstånd. Öppna sår, läckage av hjärnvätska samt blödningar kräver omedelbar operation. Med moderna kirurgiska metoder kan man idag behandla många av de komplikationer som förknippas med skallfrakturer.

Prognos

Skallfrakturer omfattar allt från helt okomplicerade skador till skador som ger livshotande komplikationer. Blödning inne i skallen är den vanligaste komplikationen till skallfraktur. Omkring en av fyra vuxna med skallfraktur utvecklar en blodansamling (hematom) till följd av en blödning. Andra komplikationer kan vara läckage av hjärnvätska, hjärnhinneinflammation, blodpropp i hjärnan, skada på hjärnnerver, samt epilepsi.

Prognosen beror på skadans omfattning. Vid lindrigare skador samt hos barn är prognosen ofta god. Faktorer som indikerar sämre prognos är bland annat stora skador, långvarig medvetslöshet och komplikationer inne i skallen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.