Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Neurologi

Tremor, symtomguide

Tremor är rytmiska rörelser av en kroppsdel och kan finnas vid många olika tillstånd, bland annat vid essentiell tremor och Parkinsons sjukdom.


Uppdaterad den: 2020-07-15

Annons

Vad är tremor?

 • Tremor är rytmiska rörelser av en kroppsdel, oftast i händer eller huvud.
 • Om rörelserna oregelbundna, det vill säga utan viss rytm benämns de som ataxi.

Bedömning av tremor

 • Det finns olika typer av tremor:
  • Vilotremor:
   • Tremor när den påverkade kroppsdelen är i vila, kan tala för Parkinsons sjukdom
  • Hållningstremor (positionell tremor):
   • Tremor i en kroppsdel som aktivt hålls i en bestämd ställning (statisk belastning), till exempel raka armar
  • Rörelsetremor (aktionstremor):
   • Tremor vid dynamisk belastning, det vill säga när man aktivt rör en kroppsdel
  • Målspecifik tremor (intentionstremor):
   • Tremor vid målinriktade rörelser, till exempel dricka från glas
Annons
Annons

Vad är orsaken till tremor?

Vanliga orsaker som vanligtvis inte kräver behandling

 • Normal, fysiologisk, tremor (skakningar) vid oro och nervositet.

Vanliga orsaker som kan kräva behandling

 • Essentiell tremor:
  • Finns ofta i släkten, startar i vuxen ålder och ökar efter hand
  • Drabbar ofta huvud och armar/händer
  • Vilotremor är sällsynt, positionell tremor är vanligast och intentionstremor tillkommer
  • Tremorn ökar med stress, oro och trötthet
 • Parkinsons sjukdom:
  • Uppstår i regel hos personer över 60 år, till en början ensidigt. Tillståndet ökar med tiden med andra symtom på långsamma rörelser och stelhet
  • Typiska symtom är vilotremor som ökar vid psykisk belastning, minskade ansiktsrörelser, tröga rörelser, utebliven medsvängning av armar under gång, monoton röst. 
 • Hög ämnesomsättning (hypertyreos):
  • Ett tillstånd som uppkommer oftare bland kvinnor än män
  • Typiska symtom kan vara darrning, viktminskning trots god aptit, svettning och värmeintolerans, hjärtklappning, rastlöshet, irritabilitet
 • Alkoholmissbruk:
  • Tremor kan förekomma både vid lillhjärnsskada efter långvarig hög alkoholkonsumtion och vid abstinens
 • Läkemedelsutlöst tremor:
  • Aktuella läkemedel är bland annat litium, medel mot depression (SSRI) och antispykotika

Sällsynta orsaker som kan kräva behandling

 • Sjukdomar i lillhjärnan:
  • Beror oftast på stroke eller multipel skleros
  • Ger kraftiga skakningar; oregelbundna, okontrollerade och ostadiga rörelser, med ökande onormala rörelser vid målinriktade rörelser (intentionstremor)
  • Minskad förmåga att göra motsatt riktade rörelser efter varandra

När ska man söka vård?

 • Vid besvärande tremor bör man söka vård, det kan finnas hjälp att få.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du haft besvären? Hur har tillståndet utvecklats?
 • Är tremorn kopplad till oro och nervositet?
 • Förekommer tremor i familjen?
 • Har du tremor i vila?
 • Skakar du mest när du ska utföra något?
 • Medför skakningarna praktiska problem för dig? I umgänge med andra? I förhållande till vissa sysslor?
 • Har du märkt av andra symtom utöver tremorn?
 • Äter du någon medicin regelbundet?

Undersökningar

 • Först bedöms typen av tremor och eventuella tecken på annan sjukdom genom en allmän kroppsundersökning. I många fall utförs en neurologisk undersökning.
 • Det kan vara aktuellt att ta några enkla blodprov.
 • Vid misstanke om underliggande sjukdom i nervsystemet kan datortomografi- eller magnetkameraundersökning bli aktuellt.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons