Fakta | Neurologi

Skakningar, patientrådgivning


Publicerad den: 2014-02-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är skakningar?

 • Skakningar är rytmiska rörelser av en kroppsdel, oftast i armar eller huvud, men kan också förekomma i benen.
 • Skakningar benämns tremor i den medicinska terminologin. Är rörelserna oregelbundna, utan viss rytm benämns de som ataxi.

Utvärdering av skakningar

 • Alla former av skakningar försämras av oro, spänning, nervositet, som i sig ofta är enda påvisbara orsaken till skakningar.
 • Det är diagnostiskt ändamålsenligt att dela in skakningar i olika typer, lokalisation eller när de inträffar:
 • Vilotremor:
  • Skakningar när den aktuella kroppsdelen är i vila, som vid parkinsonistisk tremor
 • Positionstremor:
  • Skakningar i en kroppsdel som aktivt hålls i en bestämd ställning, till exempel raka armar
 • Rörelsetremor:
  • Skakningar vid målinriktade rörelser, till exempel finger-näsa-prov, dricka från glas

Vad är orsaken till skakningar?

Vanliga orsaker som vanligtvis inte kräver behandling

 • Normala skakningar vid oro och nervositet.

Vanliga orsaker som kan kräva behandling

 • Benign essentiell tremor:
  • Ofta familjär förekomst, startar ofta mitt i livet, ökar efter hand
  • Varierar i frekvens och utslag, huvud och armar, förekommer efter hand på båda
  • Vilotremor är sällsynt, positionell tremor är vanligast och rörelsetremor tillkommer
  • Skakningen ökar med stress, oro och trötthet
 • Parkinsons sjukdom:
  • Uppstår i regel hos en person över 60 år, till en början ensidigt. Tillståndet ökar med tiden med andra symtom och andra lokaler som involveras
  • Typiska symtom är skakning som ökar vid psykisk belastning, stelt maskansikte, tröga rörelser, utebliven medsvängning av armar under gång, monoton röst. Tremor är inte ett mått på hur svår Parkinsons sjukdom är
 • Hög ämnesomsättning (hypertyreos):
  • Ett tillstånd som uppkommer klart oftare bland kvinnor än män
  • Typiska symtom kan vara darrning, viktminskning trots god aptit, svettning och värmeintolerans, hjärtklappning, rastlöshet, irritabilitet
 • Kronisk alkoholism:
  • Tillståndet präglas ofta av skakningar av händerna och hudförändringar
 • Läkemedelsutlöst tremor:
  • Aktuella läkemedel är bland annat litium, medel mot depression (SSRI), läkemedel mot allvarliga psykiska besvär, neuroleptika

Sällsynta orsaker som kan kräva behandling

 • Sjukdomar i lillhjärnan ger upphov till ataxi som kan misstas för tremor:
  • Beror oftast på stroke eller multipel skleros
  • Ger kraftiga skakningar; oregelbundna, okontrollerade och osäkra rörelser, med ökande onormala rörelser vid målinriktade rörelser (reell intentionstremor)
  • Reducerad förmåga att göra motsatt riktade rörelser efter varandra

När ska man söka vård?

 • Vid besvärande skakningar bör du söka vård, det kan finnas hjälp att få.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du haft problem med skakningar? Hur har tillståndet utvecklats?
 • Har skakningarna samband med oro och nervositet?
 • Förekommer skakningar i familjen?
 • Skakar du i vila?
 • Skakar du mest när du ska utföra något?
 • Medför skakningen praktiska problem för dig? I umgänge med andra? I förhållande till vissa sysslor?
 • Har du märkt av andra symtom utöver skakningarna?
 • Äter du någon medicin regelbundet?

Undersökningar

 • Först utvärderar man vilken typ av skakning man har. Det görs en allmän kroppsundersökning och man letar efter tecken på annan sjukdom. I många fall utförs en neurologisk undersökning.
 • Det kan vara aktuellt att ta några enkla blodprov.
 • Vid misstanke om underliggande sjukdom i nervsystemet kan skiktröntgen (DT, datortomografi) eller magnetkameraundersökning bli aktuellt.

Annons
Annons
Annons