Fakta | Neurologi

Tremor, patientrådgivning

Tremor är rytmiska rörelser av en kroppsdel och kan finnas vid många olika tillstånd, bland annat vid essentiell tremor och Parkinsons sjukdom.

Uppdaterad den: 2020-07-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är tremor?

 • Tremor är rytmiska rörelser av en kroppsdel, oftast i händer eller huvud.
 • Om rörelserna oregelbundna, det vill säga utan viss rytm benämns de som ataxi.

Bedömning av tremor

 • Det finns olika typer av tremor:
  • Vilotremor:
   • Tremor när den påverkade kroppsdelen är i vila, kan tala för Parkinsons sjukdom
  • Hållningstremor (positionell tremor):
   • Tremor i en kroppsdel som aktivt hålls i en bestämd ställning (statisk belastning), till exempel raka armar
  • Rörelsetremor (aktionstremor):
   • Tremor vid dynamisk belastning, det vill säga när man aktivt rör en kroppsdel
  • Målspecifik tremor (intentionstremor):
   • Tremor vid målinriktade rörelser, till exempel dricka från glas

Vad är orsaken till tremor?

Vanliga orsaker som vanligtvis inte kräver behandling

 • Normal, fysiologisk, tremor (skakningar) vid oro och nervositet.

Vanliga orsaker som kan kräva behandling

 • Essentiell tremor:
  • Finns ofta i släkten, startar i vuxen ålder och ökar efter hand
  • Drabbar ofta huvud och armar/händer
  • Vilotremor är sällsynt, positionell tremor är vanligast och intentionstremor tillkommer
  • Tremorn ökar med stress, oro och trötthet
 • Parkinsons sjukdom:
  • Uppstår i regel hos personer över 60 år, till en början ensidigt. Tillståndet ökar med tiden med andra symtom på långsamma rörelser och stelhet
  • Typiska symtom är vilotremor som ökar vid psykisk belastning, minskade ansiktsrörelser, tröga rörelser, utebliven medsvängning av armar under gång, monoton röst. 
 • Hög ämnesomsättning (hypertyreos):
  • Ett tillstånd som uppkommer oftare bland kvinnor än män
  • Typiska symtom kan vara darrning, viktminskning trots god aptit, svettning och värmeintolerans, hjärtklappning, rastlöshet, irritabilitet
 • Alkoholmissbruk:
  • Tremor kan förekomma både vid lillhjärnsskada efter långvarig hög alkoholkonsumtion och vid abstinens
 • Läkemedelsutlöst tremor:
  • Aktuella läkemedel är bland annat litium, medel mot depression (SSRI) och antispykotika

Sällsynta orsaker som kan kräva behandling

 • Sjukdomar i lillhjärnan:
  • Beror oftast på stroke eller multipel skleros
  • Ger kraftiga skakningar; oregelbundna, okontrollerade och ostadiga rörelser, med ökande onormala rörelser vid målinriktade rörelser (intentionstremor)
  • Minskad förmåga att göra motsatt riktade rörelser efter varandra

När ska man söka vård?

 • Vid besvärande tremor bör man söka vård, det kan finnas hjälp att få.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du haft besvären? Hur har tillståndet utvecklats?
 • Är tremorn kopplad till oro och nervositet?
 • Förekommer tremor i familjen?
 • Har du tremor i vila?
 • Skakar du mest när du ska utföra något?
 • Medför skakningarna praktiska problem för dig? I umgänge med andra? I förhållande till vissa sysslor?
 • Har du märkt av andra symtom utöver tremorn?
 • Äter du någon medicin regelbundet?

Undersökningar

 • Först bedöms typen av tremor och eventuella tecken på annan sjukdom genom en allmän kroppsundersökning. I många fall utförs en neurologisk undersökning.
 • Det kan vara aktuellt att ta några enkla blodprov.
 • Vid misstanke om underliggande sjukdom i nervsystemet kan datortomografi- eller magnetkameraundersökning bli aktuellt.
Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons