Fakta | Neurologi

Råd efter hjärnskakning


Uppdaterad den: 2013-02-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Information till patienter och anhöriga vid utskrivning från sjukhus.

Du har nu blivit undersökt och/eller inlagd för observation på sjukhus för en huvudskada med möjlig hjärnskakning. Vi har inte hittat något som tyder på att huvudskadan skulle vara allvarlig och bedömer därför att det är säkert att skicka hem dig. Den här informationen berör några problem som kan dyka upp efter utskrivningen.

Kan det uppstå allvarliga komplikationer?

Akuta komplikationer förekommer sällan när man, som i ditt fall, inte hittar något särskilt fel efter undersökningen på sjukhuset. Om något av följande symtom trots allt skulle dyka upp måste du/ni ta kontakt med sjukhuset omedelbart:

Annons
Annons
 • Tilltagande kraftig huvudvärk.
 • Upprepade episoder med illamående/kräkningar.
 • Nedsatt medvetande (personen är svår att väcka).
 • Förvirring.

Vilka besvär och symtom är normala?

En lätt huvudskada kan ge följande lätta och övergående besvär:

 • Måttlig huvudvärk.
 • Illamående.
 • Yrsel/ostadighet.
 • Sämre minne.
 • Dålig koncentrationsförmåga.

Dessa besvär är vanliga de första dagarna efter skadan. Vanligtvis försvinner de av sig självt, men vissa patienter kan ha sådana besvär i flera veckor eller månader.

Vad ska du/ni göra nu?

Du ska inte vara ensam det första dygnet, och du ska väckas två gånger under den första natten för att kontrollera att det går att väcka dig och att dina reaktioner är normala. Vi rekommenderar att du begränsar följande aktiviteter under de närmaste dagarna, tills du känner dig pigg igen:

Annons
Annons
 • Långvarigt tv-tittande och läsande.
 • Tv-spel.
 • Alkohol.
 • Idrottsaktiviteter som innebär risk för nya huvudskador.

Om du har huvudvärk kan du använda receptfria smärtstillande läkemedel, som paracetamol. Det kan hända att du behöver vara sjukskriven några dagar, beroende på ditt yrke/din skolgång och hur dåligt du mår. Detta kan du i så fall be din husläkare om.

Idrott och hjärnskakning

Med utgångspunkt från forskning rekommenderas följande:

 • En idrottsutövare som har fått en hjärnskakning ska inte återuppta aktiviteten.
 • Idrottsutövaren får inte delta i idrott förrän symtomfrihet har uppnåtts både i vila och vid ansträngning – personen bör ta det lugnt i minst sju dagar.
 • En person med hjärnskakning ska omhändertas av en person som har god kännedom om sådana skador.
 • Vid ökande symtom ska patienten till sjukhus för bedömning.

När är det nödvändigt med ny kontakt med läkare?

Om du har följt dessa råd och fortfarande har ihållande besvär kan du kontakta husläkaren för ytterligare råd och eventuell förlängning av sjukskrivningen.


Annons
Annons
Annons