Fakta | Neurologi

Minnesförlust, patientrådgivning


Publicerad den: 2014-02-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är minnesförlust?

 • Plötsligt uppkommen förlust för nya eller gamla minnen.
 • Tillståndet uppträder vid akut skada eller akut sjukdom i hjärnan – till skillnad från demens.

Vad är orsaken till minnesförlust?

Vanliga orsaker:

 • Huvudskada:
  • Hjärnskada som följd av huvudskada
  • Ökande allvarlighetsgrad från hjärnskakning med kortvarig medvetslöshet till koma. En hjärnskakning ger övergående medvetslöshet
  • Eventuella efterverkningar av huvudskada, till exempel kroniskt subduralhematom
 • Hjärnsjukdom:
  • Efter stroke, hjärntumör, hjärninflammation
  • Plötslig minnesförlust med några timmars varaktighet kan vara uttryck för en TIA (övergående attack av bristande cirkulation i en del av hjärnan). Ett tillstånd med total minnesförlust, TGA, transitorisk global amnesi (övergående total minnesförlust) är ovanligt, men är vanligen inte TIA eller epilepsi, utan har en migränliknande elektrofysiologisk mekanism, och är övergående utan restsymtom eller bestående skador.
 • Epilepsi:
  • Patienten är ofta desorienterad efter uppvaknandet och minns lite eller ingenting av vad som har skett
 • Känning vid diabetes typ 1 eller typ 2:
  • Vid lågt blodsocker kan patienten utveckla medvetslöshet och minnesförlust
 • Användning av alkohol och läkemedel:
  • Berusningen kan ha varit så kraftig att vederbörande inte minns något av vad som har hänt
 • Alkoholrelaterat delirium:
  • Uppkommer vid uppehåll av längre missbruksperiod
  • Akut förvirringstillstånd med desorientering, tankestörningar, hallucinationer, minnesförlust
  • Samtidigt uttalade skakningar, svettningar, illamående och kräkningar, ångest och irritabilitet, sömnlöshet
 • Vid en rad allvarliga sjukdomar har patienten nedsatt minne för det som har skett under en period.

När ska man kontakta läkare?

 • Akut minnesförlust är ofta uttryck för allvarlig skada eller sjukdom och kräver därför omedelbar läkarkontakt.
 • Om orsaken är ett sedan tidigare känd epilepsi med ett nytt epileptiskt anfall eller en kraftig berusning, är inte behovet för snar läkarkontakt lika stort.

Vad gör läkaren?

Anamnesen

Frågor som läkaren kan ställa:

 • Vad är bakgrunden för minnesförlusten?
 • Finns det andra som har observerat vad som skedde, och som kan redogöra för det?
 • Hur snabbt uppstod minnesförlusten?

Läkarundersökningen

 • Läkaren utför i regel en allmän undersökning, och lägger särskild vikt på att undersöka nervsystemet.

Andra undersökningar

 • Blodprov är aktuella.
 • Datortomografi och annan bilddiagnostik är ofta nödvändigt.

Remiss till specialist eller sjukhus

 • Vid akuta skador.
 • Vid misstanke om sjukdom i hjärnan.
 • Vid stroke.
 • Allvarligt fall av lågt blodsocker hos personer med insulinkrävande diabetes.

Annons
Annons
Annons