Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Neurologi

Minnesförlust, symtomguide

Vanliga orsaker till akut minnesförlust kan vara bland annat skallskada, alkohol, epilepsi och lågt blodsocker vid diabetes.


Uppdaterad den: 2022-01-19

Annons

Vad är minnesförlust?

 • Akut minnesförlust är plötsligt uppkommen förlust för nya eller gamla minnen. Tillståndet uppträder vid akut skada eller akut sjukdom i hjärnan.
 • Vid kronisk och långsamt utvecklad minnesförlust kan det röra sig om demens.
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken till akut eller subakut minnesförlust?

 • Huvudskada:
  • Hjärnskada som följd av huvudskada
  • Ökande allvarlighetsgrad från hjärnskakning med kortvarig medvetslöshet till koma. En hjärnskakning ger övergående medvetslöshet
  • Eventuella efterverkningar av huvudskada, till exempel subduralhematom
 • Hjärnsjukdom:
  • Efter stroke, hjärntumör, hjärninflammation
  • Plötslig minnesförlust med några timmars varaktighet kan vara uttryck för en TIA (transitorisk ischemisk attack), vilket är en övergående attack av bristande cirkulation i en del av hjärnan.
  • Transitorisk global amnesi är ett annat tillstånd med övergående (oftast inom 24 timmar) minnesförlust. Det är ett ovanligt tillstånd där den drabbade inte kan ta in ny information, det vill säga har en övergående förlust av korttidsminnet under några timmar, för att sedan återgå till sitt normaltillstånd. Den bakomliggande mekanismen för detta tillstånd är okänt.
 • Epilepsi:
  • Den drabbade är ofta desorienterad efter uppvaknandet och minns lite eller ingenting av vad som har hänt
 • Känning vid diabetes typ 1 eller typ 2:
  • Lågt blodsocker kan leda till medvetslöshet och minnesförlust 
 • Användning av alkohol och läkemedel:
  • Berusningen kan ha varit så kraftig att personen inte minns något av vad som har hänt
 • Alkoholrelaterat delirium (delirium tremens):
  • Uppkommer vid uppehåll av längre tids högt alkoholintag
  • Akut förvirringstillstånd med desorientering, tankestörningar, hallucinationer, minnesförlust
  • Samtidigt uttalade skakningar, svettningar, illamående och kräkningar, ångest och irritabilitet, sömnlöshet
 • Delirium och konfusion:
  • Vanligt hos äldre och sköra personer som drabbats av kroppslig sjukdom som infektion, smärta eller svår förstoppning. Minnessvårigheter, desorientering och språkrubbningar är typiskt. Symtomen uppträder snabbt, inom loppet av några timmar eller några dagar, och varierar ofta under dagen.
 • Utöver ovan nämnda tillstånd finns ett flertal andra tillstånd som kan ge minnesförlust.

När ska man söka vård?

 • Akut minnesförlust är ofta uttryck för allvarlig skada eller sjukdom och kräver därför omedelbar läkarkontakt.
 • Om orsaken är en sedan tidigare känd epilepsi med ett nytt epileptiskt anfall eller en kraftig berusning, är inte behovet för snar läkarkontakt lika stort.
 • Om demens misstänks bör man kontakta sin vårdcentral för utredning.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Vad är bakgrunden för minnesförlusten?
  • Huvudskada
  • Berusning
  • Misstänkt stroke
  • Epileptiskt anfall
  • Lågt blodsocker
  • Annan allvarlig sjukdom
  • Annat
  • Osäker, vet inte
 • Finns det andra som har observerat vad som hände, och som kan redogöra för det?
 • Hur snabbt uppstod minnesförlusten?

Undersökningar

 • Det utförs i regel en allmän undersökning vid minnesförlust, och man lägger särskild vikt på att undersöka nervsystemet.
 • Blodprov tas ofta för att bedöma om det finns oupptäckta sjukdomar.
 • Magnetkameraundersökning eller datortomografi av hjärnan görs ofta för att bedöma exempelvis stroke eller andra sjukdomar i hjärnan.

Remiss

 • Remiss till sjukhus behövs ofta vid akuta skador, misstanke om sjukdom i hjärnan, stroke, delirium eller allvarligt fall av lågt blodsocker hos personer med insulinkrävande diabetes.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons