Fakta | Neurologi

Migrän, symtom och diagnostik

Hos de flesta migränpatienter är huvudvärksanfall det enda symtomet på sjukdomen. Vissa får anfall mycket sällan, kanske bara ett per år. Andra kan få anfall flera gånger i veckan.

Uppdaterad den: 2017-10-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Hos många är förloppet svängande, det vill säga att vissa perioder är helt symtomfria, medan andra perioder kan vara präglade av täta anfall.

Vissa har en vag förnimmelse av att något håller på att hända redan en till två dagar före själva anfallet. Detta kallas prodromalsymtom. Cirka 20 % upplever synstörningar eller andra märkliga upplevelser 5–60 minuter innan själva huvudvärken sätter in, något som kallas aura. Efter att anfallet är över är det vanligt att ha symtom som liknar prodromalfasen, och detta kallas för postdromalfasen. 

Vad är prodromalfasen?

Prodromalfasen kännetecknas av vaga, oklara symtom som börjar en till två dagar före huvudvärken. Både migrän med och utan aura kan ge prodromalsymtom, men många märker inte av den här fasen över huvud taget.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Vanliga symtom är förstärkta sinnesintryck, ovanlig hunger eller brist på aptit. Patienten kan också känna sig ovanligt törstig. Humörsvängningar är vanliga med nedstämdhet, upprymdhet, irritabilitet eller ängslan.

Patienten kan känna att han/hon är full av energi och inte behöver sova, eller bli sömnig och orkeslös.

Hur upplevs aura?

Aura är symtom som kan uppstå precis före ett migränanfall. Vanligtvis ökar symtomen gradvis under 5–20 minuter och varar sedan tills huvudvärken börjar. Aurafasen kommer oftast direkt före huvudvärken, men det kan förekomma intervall på upp till 60 minuter. Auran brukar ge sig när huvudvärksfasen börjar.

Annons
Annons

Aurafasen kan upplevas på många olika sätt. De flesta upplever synstörningar, särskilt flimrande och fladdrande ljusglimtar. Detta kallas för sicksackskotom. Andra kan få tillfälligt nedsatt syn eller problem med djupbedömning. Välbekanta föremål kan se annorlunda ut och vara till exempel större eller mindre än vanligt eller ha fel färg.

Aurasymtomen kan också förekomma på andra ställen i kroppen. Vissa har konstiga känslor i ansiktet eller i en av armarna, muskelsvaghet i en arm eller ett ben är dock mycket ovanligt. Balansen kan försämras och en del hör konstiga ljud eller tycker att de känner lukter som inte finns.

Mer sällsynta auraformer är tillfällig förlust av talförmågan eller andra kognitiva symtom. Vid så kallad basilarismigrän föreligger symtom från hjärnstammen i form av svårigheter att uttala ord, förlust av talförmågan, yrsel, ostadig gång,svårigheter med att utföra praktiska handlingar.

Det är vanligt att ha flera olika symtom i aurafasen. De kan uppträda samtidigt men som regel uppträder de i en följd.

Cirka 20–30 % av migränpatienterna upplever aura i samband med anfallen. Ibland kan aurafasen gå över utan att följas av huvudvärk.

Vilken slags huvudvärk är typisk vid migrän?

Huvudvärken är det mest framträdande vid migrän, och den skiljer sig vanligtvis från andra typer av huvudvärk på flera sätt. Ofta börjar den vagt för att sedan bli ensidig, pulserande, skarp och kraftig. Det kan kännas som om huvudvärken strålar ut mot nacken eller ut bakom öronen. Vissa upplever smärta i eller omkring ögonen.

Migränhuvudvärken kan vara där när patienten vaknar på morgonen och sedan bli värre under dagen. Många får mer huvudvärk vid fysisk aktivitet och det är vanligt att ljus och ljud känns obehagligt.

Många mår illa och kräks under anfallen.

Som regel varar huvudvärksfasen 4–72 timmar.

Vad är postdromalfasen?

Efter ett migränanfall är det vanligt att känna sig sliten och trött. Många vill helst sova medan andra kan bli uppspelta och vara fulla av energi. Postdromalfasen varar från några timmar till några få dagar efter anfallet.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Hur påvisas migrän?

Det finns inga undersökningar eller tester som kan fastslå om en person har migrän eller inte. Diagnosen ställs vanligtvis utifrån de typiska symtomen, särskilt den karakteristiska huvudvärken.

I speciella fall kan det vara nödvändigt att göra vissa undersökningar för att utesluta att det är andra mer allvarliga tillstånd som orsakar besvären. Det kan vara prov på vätskan kring ryggmärgen, blodprover eller en datortomografi.