Fakta | Neurologi

Migrän, en översikt


Uppdaterad den: 2018-12-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är migrän?

Migrän är akuta anfall av ensidig, sprängande, pulserande huvudvärk som varar 4–72 timmar. Värken blir värre vid fysisk ansträngning och när man rör på huvudet. 

Migränbesvär debuterar som regel från puberteten och uppåt men mycket sällan efter 40 års ålder. Barn kan också ha migrän men det är ovanligare. Omkring 16 % av alla kvinnor och 8 % av alla män i Sverige har migrän under ett år. Närmare 20 % upplever ett eller flera migränanfall under sin livstid. Förekomsten är högst bland kvinnor i 40-årsåldern.

Symtom

Huvudvärken är intensiv och kan komma plötsligt eller med olika symtom innan. De vanligaste symtomen på migrän är pulserande, intensiv och ensidig huvudvärk. Huvudvärken känns borrande, dunkande och sitter på ena sidan av huvudet eller vid ena ögat. Vilken sida av huvudet som drabbas varierar från anfall till anfall, den kan i sällsynta fall också vara dubbelsidig. Värken förvärras när man rör på huvudet och vid fysisk aktivitet. Man kan också bli överkänslig för dofter, ljud och ljus. Andra symtom är illamående och kräkningar, trötthet och koncentrationssvårigheter.

Annons
Annons

Ytterligare symtom kan vara förstärkta sinnesintryck innan huvudvärken sätter in och även så kallad aura. Aura kan yttra sig som flimmer i synfältet eller som att delar av synfältet blir oklara och försvinner. Stickningar och krypningar i händerna samt yrsel och ostadighet kan också uppstå vid aura. Några upplever talsvårigheter.

I perioden efter huvudvärken kan vissa känna sig trötta och ha muskelvärk.

Orsak

Den exakta orsaken är inte känd men migrän kan utlösas av till exempel:

Annons
Annons
  • Stress
  • Hormonförändringar
  • Viss mat och dryck

Tidigare ansågs det att migrän berodde på sammandragningar och därefter utvidgningar av pulsådror i och runt hjärnan, men i dag är läkarna mer osäkra på om detta är hela förklaringen. Forskning har visat att det sannolikt är en kombination av flera faktorer. Migrän verkar vara en sjukdom i hjärnan och inte primärt i blodkärlen, och huvudteorin är att migrän är en så kallat neurovaskulär sjukdom. Forskarna tror att det under migränattacken pågår ett komplicerat samspel mellan hjärnans nervceller, nerver och blodkärlssystemet.

Dagens kunskap tyder på att en våg av nedsatt elektrisk aktivitet som startar baktill i hjärnan och breder ut sig över hjärnbarken åtföljt av nedsatt blodcirkulation kan förklara auran. Lite senare ökar blodcirkulationen samtidigt som den typiska huvudvärken kommer.

Sannolikheten att få migrän ökar om det finns fler i släkten som har det. Det finns ofta också flera "triggers" som kan bidra till att utlösa anfall. Vanliga triggers är olika typer av mat och dryck, till exempel ost, apelsiner, choklad, rödvin och alkohol. Sömnbrist, stress, vila efter stress, starka sinnesintryck och menstruation kan också utlösa migrän.

Diagnos

De klassiska symtomen är vanligtvis tillräckliga för att ställa diagnosen. Läkaren hittar inget avvikande mellan anfallen vid en undersökning av en migränpatient.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Behandling

Målet med behandlingen är att minska smärtorna under akuta anfall och att förebygga nya anfall eller minska antalet anfall.

Den viktigaste delen av behandlingen gör patienten själv genom att undvika de triggers som utlöser migrän hos just honom/henne. Om man ändå får anfall är det ofta skönt att vila i ett mörkt, svalt och tyst rum.

Det finns flera olika mediciner som kan användas vid migrän. Vanliga smärtstillande läkemedel, till exempel paracetamol, har ofta god effekt och säljs receptfritt på apotek. De bör tas med en gång när man upplever typisk aura eller känner huvudvärken. I vissa fall är det också nödvändigt med mediciner som dämpar illamående. Om inte detta räcker finns det särskilda mediciner som tagits fram speciellt för att användas vid migränanfall.

Det är viktigt att inte använda mer smärtstillande medicin än vad som är absolut nödvändigt. Hög förbrukning kan på sikt förvärra huvudvärksbesvären. Därför bör man begränsa användningen till högst åtta till tio gånger i månaden.

Har man tre eller flera anfall i månaden kan det vara aktuellt att pröva kontinuerlig behandling med förebyggande mediciner – eller akupunktur, som visat sig vara minst lika effektivt som förebyggande läkemedelsbehandling av migrän.

Prognos

Migrän börjar vanligtvis i ungdomen, förbättras under graviditet, blir värre i klimakteriet för att sedan ofta gradvis gå över med åren. Vissa kan få många och plågsamma anfall som påverkar arbetssituationen och det sociala livet i hög grad. Migrän leder sällan till komplikationer.

Patienten måste vara försiktig så att hen inte överkonsumerar smärtstillande läkemedel.