Fakta | Neurologi

Huvudvärk från läkemedelsöveranvändning


Uppdaterad den: 2013-03-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är läkemedelsöveranvändningshuvudvärk?

Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk är huvudvärk som beror på långvarigt bruk av mediciner mot huvudvärk. Det är med andra ord en motsatt effekt än den patienten önskade – medicinen mot huvudvärk orsakar huvudvärk.

Om någon använder vanliga smärtstillande mer än 15 dagar varje månad eller migränmediciner mer än 10 dagar varje månad löper han/hon en risk att utveckla läkemedelsöveranvändningshuvudvärk. Om den ursprungliga huvudvärken var så kallad spänningshuvudvärk kan läkemedelsöveranvändningshuvudvärken ofta liknas vid smärtor som känns som ett stramt band över panna, tinningar och ofta också bakhuvudet. Hos patienter som behandlas för migrän är smärtan ofta halvsidig och pulserande och liknar vanlig migrän. Eventuellt kan patienten uppleva tätare migränanfall än tidigare. Dessutom åtföljs ofta läkemedelsöveranvändningshuvudvärk av andra besvär som trötthet, illamående, rastlöshet, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, nedsatt minne, depression och sömnstörningar.

Typiskt för läkemedelsöveranvändningshuvudvärk är att besvären förvärras om patienten slutar ta medicinen.

Annons
Annons

Orsak

Tillståndet kan utvecklas hos patienter med migrän, spänningshuvudvärk eller klusterhuvudvärk. Alla smärtlindrande mediciner – även receptfria – kan vid långvarigt bruk leda till huvudvärk. Risken verkar dock störst när patienten använder mediciner som är en kombination av två smärtlindrande ämnen, och extra stor när medicinen innehåller beroendeframkallande ämnen (exempelvis kombinationen kodein och paracetamol). Risken ökar ju oftare patienten tar medicinen och är som störst vid dagligt bruk.

Diagnos

Diagnosen ställs på basis av patientens sjukdomshistoria. I samarbete med läkaren ska patienten kartlägga sitt bruk av smärtstillande mediciner – inklusive receptfria sådana. När patienten har använt smärtstillande mediciner i mer än tre månader och huvudvärken fortsätter finns det anledning att misstänka denna diagnos. Det kan vara till hjälp både för patienten själv och läkaren om patienten för dagbok över huvudvärken och sin medicinförbrukning, till exempel med hjälp av en huvudvärkskalender.

Behandling

Målet med behandlingen är att minska huvudvärkens frekvens och allvarlighetsgrad och att minska behovet av att ta mediciner. Allra helst ska patienten bli av med beroendet av mediciner.

Annons
Annons

Den viktigaste åtgärden är att sluta med den smärtstillande medicinen. Med undantag för beroendeframkallande mediciner, det vill säga mediciner som innehåller opiater, är det helt riskfritt att sluta tvärt. Det leder hos alla till bortfallssymtom (abstinens), det vill säga ökande huvudvärk några dagar och ofta rastlöshet, yrsel, hjärtklappning och liknande. Hos de allra flesta går den ökade huvudvärken och obehagen över efter några få dagar, upp till två veckor hos vissa.

Det kan vara aktuellt att ta medicin för att lindra abstinensen, men för de allra flesta är detta inte nödvändigt. Ibland kan en kort sjukskrivning vara bra. Det är klokt att sätta upp en plan för hur patienten ska tackla abstinensperioden.

Under den här perioden kan vara till hjälp att äta och sova regelbundet och att träna och få frisk luft. En del blir hjälpta av avslappningsprogram.

Som regel märker patienten en långsam framgång under flera veckors tid efter det att han/hon slutat med medicinen. Men många kan också efter några månader uppleva att den huvudvärk som de ursprungligen blev behandlade för kommer tillbaka. Om detta händer är det viktigt att använda andra behandlingsformer än de som ledde till den läkemedelsutlösta huvudvärken. Akupunktur har till exempel visats ha lika god effekt som mediciner för att förebygga migrän. Det finns också förebyggande mediciner mot både migrän och spänningshuvudvärk som kan vara ett alternativ.

Prognos

På kort sikt är resultaten mycket goda. Läkemedelsöveranvändningshuvudvärken är borta så länge patienten inte återupptar bruket av smärtstillande mediciner. Vissa får tillbaka den ursprungliga huvudvärken. Det avgörande är då att behandla denna på ett annat sätt än det som ledde till den läkemedelsutlösta huvudvärken.


Annons
Annons
Annons