Fakta | Neurologi

Hur uppstår epilepsi?


Uppdaterad den: 2013-02-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Illustration: Hjärnan

Epilepsi är samlingsnamnet för en grupp tillstånd som orsakar rubbad elektrisk aktivitet i hjärnan. Sjukdomen kan ge olika symtom, till exempel kramper, okontrollerade rörelser, talproblem, synrubbningar och medvetslöshet.

Vad händer i hjärnan vid epilepsi?

Hjärnan och ryggmärgen (tillsammans kallat det centrala nervsystemet) är uppbyggda av ett enormt stort antal nervceller (neuroner). Neuronerna är mycket precist organiserade i olika nätverk i det centrala nervsystemet. De har långa utlöpare till andra grupper i hjärnan och till resten av kroppen. När neuronerna aktiveras skickas elektriska signaler genom utlöparna i hög hastighet. Dessa nervsignaler är ansvariga för alla våra rörelser, för smärtkänslighet, för syn, lukt, hörsel, tankar och känslor, och så vidare.

Epileptiska anfall uppstår när en grupp hjärnceller aktiveras på ett onormalt sätt samtidigt. Elektriska signaler kommer då att sändas ut till andra platser i hjärnan eller ut i kroppen. Resultatet beror på vilken grupp av neuroner som aktiverats, och kan vara allt från okontrollerade muskelrörelser till synrubbningar, konstiga tankar eller medvetslöshet.

Annons
Annons

Man brukar dela in anfallen i generaliserade anfall, där hela hjärnan aktiveras, och fokala anfall, där endast delar av hjärnan involveras.

De elektriska signalerna vid epilepsi kan vara mycket intensiva och det är inte ovanligt att neuronerna behöver lite tid för att "ta igen sig" efter urladdningen. Detta är en del av orsaken till att patienter efter ett epileptiskt anfall kan vara trötta, ha ont i huvudet eller kroppsmuskulaturen.

Animation om epilepsi

Orsak

Idiopatisk epilepsi

Hos många personer med epilepsi hittar man ingen förklaring till tillståndet. Man kallar detta idiopatisk epilepsi. Idiopatisk epilepsi uppträder oftast hos barn, och det finns inga skador i hjärnan som kan förklara varför symtomen uppstår. Arv spelar en väsentlig roll vid denna typ av epilepsi. Framtidsutsikterna vid idiopatisk epilepsi är förhållandevis goda.

Annons
Annons

Symtomatisk epilepsi

Hos cirka 65–75 % av epilepsipatienterna, särskilt hos de som får detta tillstånd i vuxen ålder, finns en bakomliggande orsak. Detta kallas för symtomatisk epilepsi (epilepsin är ett symtom på något annat).

Symtomatisk epilepsi förekommer relativt ofta efter stroke . Medfödda hjärnskador kan också vara en orsak.

Kraftiga huvudskador och infektioner i hjärnan kan ge epilepsi. .

Epilepsi kan i vissa fall bero på förträngning av blodkärlen (åderförkalkning) i hjärnan, särskilt hos äldre människor som samtidigt har hjärtsjukdom. Tumörer i hjärnan kan också ge epilepsi.

Så kallade degenerativa hjärnsjukdomar, det vill säga sjukdomar som långsamt bryter ner hjärnan, till exempel Alzheimers sjukdom, är en vanlig orsak till epilepsi hos äldre.

Abstinens från alkohol eller andra droger hos missbrukare kan ge epileptiska anfall. Det kan också mycket lågt eller mycket högt blodsocker, vilket kan förekomma vid sockersjuka (diabetes 1 eller diabetes 2).

Vad ökar risken för att utlösa epilepsi?

Alla människor kan få ett epileptiskt anfall om de utsätts för en mycket kraftig stimulerande faktor. Hos de som har sjukdomen epilepsi utlöses dock sådana anfall av mycket lättare stimulering än hos andra.

Vanliga faktorer som kan utlösa epileptiska anfall hos personer med epilepsi är sömnbrist, högt alkoholintag, lågt blodsocker, stress och snabb andning (hyperventilering). Kraftigt ljus, särskilt flimmrande ljus (till exempel diskotek), kan utlösa anfall vid viss speciella epilepsisjukdommar. Barn är särskilt utsatta för att få anfall när de har feber.


Annons
Annons
Annons