Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hjärntumör – symtom och tecken

Hur snabbt symtomen utvecklas kan säga något om svårighetsgraden vid hjärntumör.


Uppdaterad den: 2020-03-02

Annons

Symtom och tecken på en hjärntumör beror på dess storlek, lokalisering och hur fort den växer. En hjärntumör – primär (har sitt ursprung i hjärnan) eller sekundär (har sitt ursprung utanför hjärnan) – kan orsaka många olika symtom eftersom tumören kan trycka på hjärnvävnad eller så kan den växa in i hjärnvävnaden. På så vis kan tumörer skada och förstöra områden som ansvarar för syn, rörelse, balans, tal, hörsel, minne och beteende. Tryck från en hjärntumör kan också orsaka svullnad (ödem) på omkringliggande vävnad, vilket ytterligare ökar tryck och symtom.

Till en början kan symtom och tecken vara svaga och de kan komma och gå, vilket gör det svårt att ställa en diagnos. Andra sjukdomar kan ge liknande symtom och tecken.

Typiska symtom och tecken

 • Ny typ av huvudvärk, särskilt när man vaknar. Långt ifrån alla har dock huvudvärk, och huvudvärk är mycket sällan orsakat av hjärntumör.
 • Oförklarligt illamående och kräkningar.
 • Synrubbningar i form av dimmig syn, dubbelsyn, synbortfall ut mot sidorna.
 • Gradvis förlust av känsel eller rörelseförmåga i en arm eller ett ben.
 • Balansproblem.
 • Talsvårigheter.
 • Trötthet.
 • Ökad förvirring.
 • Förändrad personlighet eller beteende.
 • Kramper, epileptiska anfall.
 • Hörselproblem.
 • Hormonrubbningar.
Annons
Annons

Symtom och tecken som är knutna till särskilda egenskaper för tumören

Utifrån de symtom och tecken som föreligger kan läkaren skapa sig en ganska god bild av vad som händer inne i hjärnan.

 • Snabb tryckökning inne i hjärnan (till exempel snabbt växande tumör) ger symtom som huvudvärk, illamående, kräkningar och medvetandepåverkan. Huvudvärk är sällan det första symtomet.
 • Långsam tryckökning inne i hjärnan ger symtom som huvudvärk på morgnarna, ofta i kombination med illamående, kräkningar, dimsyn, yrsel eller ostadighet.
 • Andra symtom kan vara långsamt ökade förlamningar, talsvårigheter, andra neurologiska bortfall, tröghet, personlighetsförändringar.
 • Hypofystumörer, det vill säga tumörer i hjärnans överordnade hormoncenter ger hormonella förändringar, till exempel akromegali, upphörande av menstruation, impotens, vätskeutsöndring från brösten (galaktorré).

Tumörens läge

Det är ofta möjligt för en läkare att fastställa var tumören finns med utgångspunkt i de symtom och tecken (bortfall) som föreligger. Detta beror på att hjärnan är mycket logiskt uppbyggd. De olika funktionerna sköts av vissa bestämda områden i hjärnan (se figur). M information om samband mellan skador/sjukdom i vissa områden av hjärnan och vilka funktioner som drabbats finns i artikeln om hjärnfunktioner

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.