Fakta | Neurologi

Fibularispares (peroneuspares)


Uppdaterad den: 2013-03-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är fibularispares?

Nervens försörjningsområde

Fibularisnerven (tidigare kallad peroneusnerven) är en nerv som leder impulser till muskulaturen på framsidan av underbenet. Vid skada på nerven försvagas de muskler som lyfter upp fotbladet mot underbenet samtidigt som känselstörning uppstår på fotryggens ytterdel.

Nerven löper runt utsidan av det tunna skenbenet (fibula) i underbenet strax nedanför knäet. Längs nervbanan utsätts nerven för tryck eller skada med påföljande nedsatt nervfunktion. Detta tillstånd kallas fibularispares eller fibularisförlamning.

Orsak

Skada eller tryck mot nerven kan uppstå av åtsittande stövlar eller band som klämmer åt nerven strax nedanför knäet. Skada kan även uppkomma efter långvarigt huksittande, till exempel vid bärplockning. Sällsynta orsaker är ett tillstånd som kallas Bakercysta i knävecket eller muskelsvullnad i samband med långvarig kraftig användning av musklerna, till exempel hos löpare. Nerven kan även skadas vid underbenbrott, sparkar eller stötar mot utsidan av underbenets övre del.

Annons
Annons

Vilka symtom ger fibularispares?

Fibularispares resulterar i en sjukdomsbild som även kallas droppfot. Den drabbade kan inte, eller endast med nedsatt styrka, böja fotbladet upp mot underbenet. Vid uttalad förlamning kan foten inte hållas horisontellt när den lyfts utan fotbladet hänger (droppar) ner. Detta leder till problem med gångfunktionen – den drabbade snubblar lätt och måste dra foten efter sig. Dessutom kan känselförlust på fotryggens utsida leda till ytterligare besvär.

Behandling

Om medicinska åtgärder ska sättas in är dessa riktade mot en eventuell utlösande orsak som bör behandlas, till exempel benbrott eller Bakercysta. Om det inte finns någon yttre skada som måste åtgärdas har det visat sig att tillståndet i de flesta fall går över av sig själv inom några veckor eller månader. Under denna period är det mycket viktigt att nerven inte utsätts för nya påfrestningar som kan skada den.


Annons
Annons
Annons