Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Neurologi

Epilepsi och graviditet

De allra flesta kvinnor med epilepsi kan bli gravida och få friska barn. Det finns dock vissa omständigheter som man bör tänka på innan man beslutar dig för att bli gravid om man har epilepsi.


Uppdaterad den: 2019-10-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Under en graviditet sker det stora förändringar i kroppen med bland annat kraftiga hormonomställningar. Omkring 15–20 % av kvinnor med epilepsi kan uppleva anfallsökning och lika många får en förbättrad anfallssituation. Hos cirka två tredjedelar påverkas inte anfallsfrekvensen av graviditeten.

Antiepileptika och graviditet

Frekventa anfall kan vara skadligt för barnet i mammans mage. Det är därför viktigt att förebygga anfall genom att ta förebyggande medicin mot epileptiska anfall, så kallad antiepileptika. Å andra sidan kan vissa antiepileptika ha en oönskad inverkan på fostret.

Forskningen visar att många av de mest använda antiepileptika kan öka förekomsten av missbildningar något.

Förekomsten av fosterskador och missbildningar är fördubblad hos kvinnor med epilepsi, jämfört med mödrar i hela befolkningen. Ändå har de flesta barn som föds av kvinnor med epilepsi (cirka 19 av 20) inte fosterskador eller missbildningar.

När man behandlas med ett antiepileptikum är det i de flesta fall säkrare både för en själv och barnet att hålla anfallen under kontroll genom att fortsätta behandlingen. Skadeverkningarna av epileptiska anfall kan ofta vara ett större hot för barnet än de skador som läkemedlen kan ge. Behandling med valproat bör undvikas, och användas i bara i undantgagsfall om det är helt nödvändigt för anfallskontroll.

Annons
Annons

Förberedelse inför graviditeten

Om man har epilepsi är det särskilt viktigt att planera graviditeten noggrant, så att kroppen är så väl förberedd som möjligt. Alla kvinnor med epilepsi bör få erbjudande om rådgivning innan graviditeten. 

De flesta missbildningar sker inom de första veckorna efter befruktningen, ofta innan man själv vet att man är gravid. Det är därför viktigt med bra preventivmedel. Om man blir gravid utan att ha planerat det är det mycket viktigt att man snarast möjligt kontaktar sin neurolog.

Allra helst bör planeringen börja ett år i förväg. Ofta kan det bli aktuellt att minska läkemedelsdosen före graviditeten, men det är viktigt att detta sker i samråd med neurologen. Man bör aldrig justera doserna själv, särskilt inte i samband med graviditet. Efter en längre tids anfallsfrihet kan det hända att man kan minska eller sluta med läkemedelsbehandling. Detta är dock en individuell bedömning från fall till fall. Det är då mycket viktigt att nedtrappningen sker långsamt, och man ska aldrig sluta med antiepileptika utan att ha kommit överens om det med sin neurolog.

Alla kvinnor som vill bli gravida bör ta tillskott av ett vitamin som heter folsyra. Generellt rekommenderas gravida kvinnor 0,4 mg folsyra dagligen. Bland kvinnor med epilepsi rekommenderas folsyra inför och under graviditet. 

I övrigt bör man följa gällande kostråd till gravida och ammande kvinnor.

Uppföljning

Så fort man vet att man är gravid bör man boka tid hos sin neurolog för att få råd om sin epilepsisjukdom under graviditeten. Man bör också tidigt få remiss till en förlossningsklinik.

På grund av naturliga förändringar under graviditeten kan koncentrationen och fördelningen av antiepileptikum i kroppen ändras. Koncentrationsmätningar och dosanpassningar kan därför vara nödvändiga.

Annons
Annons

Förlossning

De flesta kvinnor med epilepsi kan ha en vanlig förlossning vid sitt lokala sjukhus. Om man har en mer komplicerad form av epilepsi som medför frekventa anfall, bör man föda på ett sjukhus där en neurolog är tillgänglig.

Man tar med sin förebyggande anfallsmedicin utifall den inte finns tillgänglig på sjukhusapoteket. Under själva förlossningen bör stress minskas så långt det går. Alla vanliga former av smärtlindring kan användas.

Amning

Kvinnor med epilepsi bör amma på samma sätt som övriga kvinnor. Amning är vanligen oproblematiskt, även om man använder antiepileptika. Neurologen informerar redan innan förlossningen i vilken mån det antieplieptikum man använder går över i modersmjölken och hur det kan påverka barnet.

I regel hamnar små mängder av läkemedel i modersmjölken. Mängden som barnet tar upp i kroppen via amning är betydligt mindre än vad det var utsatt för via blodcirkulationen före förlossningen. Vanligen är det inte så mycket att det påverkar barnet, men det kan hända. I dessa fall behöver mor och barn extra hjälp.

Problemen som kan uppstå kan indelas i tre huvudgrupper. Vissa barn kan få abstinenssymtom på grund av att de plötsligt, efter förlossningen, får mindre av det läkemedel som mamman använder. Hos andra barn kan det uppstå en anhopning av läkemedel eftersom deras förmåga att bryta ner vissa läkemedel är omogen de första tre månaderna. Risken är ökad för förtidigt födda barn. En annan möjlig påverkan på barnet är att det blir extra sömnigt och dåsigt.

Säkerhet

Förhållningsregler som man vant sig vid sedan tidigare gäller efter förlossningen för två personer. Man ska tänka på vad som kan hända om man får ett oväntat anfall och hur barnet kan skyddas från att skada sig. Man kan exempelvis amma mitt i dubbelsängen eller på en madrass på golvet. När man badar barnet bör en annan vuxen vara med.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Slutsats

Även om en del av det som står i denna text kan verka skrämmande, är det viktigt att komma ihåg att de allra flesta kvinnor med epilepsi har normala graviditeter och föder friska barn.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons