Fakta | Neurologi

Epilepsi och graviditet


Uppdaterad den: 2013-02-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

De allra flesta kvinnor med epilepsi kan bli gravida och få friska barn. Det finns dock vissa omständigheter kring en graviditet som du bör tänka på innan du beslutar dig för att bli gravid. För det första sker stora förändringar i kroppen under graviditeten. Mängden av vissa hormoner i kroppen ökar enormt. Hos vissa resulterar detta i färre anfall, men cirka 25 % upplever att anfallen kommer oftare.

Ska jag fortsätta att använda läkemedel mot epilepsi även om jag vill bli gravid?

Frekventa anfall kan vara skadligt för barnet i mammans mage och därför är det viktigt att förebygga anfall med hjälp av antiepileptika. Å andra sidan kan dessa läkemedel i sig själv vara skadliga för barnet. Förekomsten av missbildningar fördubblas om mamman använder antiepileptika under graviditeten.

I de flesta fall är det dock tryggare både för mor och barn att hon håller tillståndet under kontroll genom att använda läkemedel. Skadeverkningarna av epileptiska anfall kan ofta vara ett större hot för barnet än de skador som läkemedlen kan ge. Detta är en fråga som du bör ta upp med din läkare.

Annons
Annons

Hur kan jag på bästa sätt förbereda mig för en lyckad graviditet?

För att minska dessa problem är det viktigt att kvinnor med epilepsi planerar graviditeten i god tid innan så att kroppen är så väl förbered som möjligt. De flesta missbildningar sker i loppet av de första veckorna efter befruktningen, ofta innan kvinnan själv vet att hon är gravid. Det är därför viktigt med god preventionskontroll. Om kvinnan blir gravid utan att ha planerat det är det mycket viktigt att hon snarast möjligt träffar en läkare.

Allra helst bör planeringen börja minst ett halvår i förväg. Ofta kan det bli aktuellt att minska läkemedelsdoserna före graviditeten, men det är viktigt att detta sker i samråd med neurologen. Man bör aldrig justera doserna själv, särskilt inte i samband med graviditet. Efter en längre tids anfallsfrihet kan det hända att man kan sluta med läkemedelsbehandling. Detta är dock en individuell bedömning från fall till fall. Det är då mycket viktigt att nedtrappningen sker långsamt, och du ska aldrig sluta med antiepileptika utan att ha avtalat det med läkaren.

Kvinnor som vill bli gravida bör ta tillskott av ett vitamin som heter folsyra. Folsyra anses minska risken för vissa av de missbildningar som antiepileptika kan ge. Behandlingen bör starta innan du blir gravid och fortsätta i alla fall under den första tredjedelen av graviditeten.

Annons
Annons

Kan man amma samtidigt som man använder läkemedel mot epilepsi?

Amning är vanligtvis oproblematiskt, även om mamman använder antiepileptika. Små mängder av läkemedel hamnar i modersmjölken men vanligtvis inte så mycket att det påverkar barnet. I sällsynta fall händer det att barnet blir extra sömnig eller dåsig. Om detta sker bör du ta upp det med din läkare.

Slutsats

Även om dessa problem kan verka skrämmande är det viktigt att komma ihåg att de allra flesta kvinnor med epilepsi har normala graviditeter och föder friska barn.


Annons
Annons
Annons