Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Neurologi

Nervinklämning i nacken

Nerverna som går till nacken och armarna kommer ut ur ryggraden i nacken. Till följd av åldersförändringar eller ibland en buktande disk, diskbråck, kan en nerv hamna i kläm. Konsekvensen kan bli utstrålande smärtor i en arm och/eller nedsatt kraft i armen.


Uppdaterad den: 2020-07-02
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Smärta från diskbråck i nacken, klämd nerv
Annons

Vad är nervinklämning i nacken?

I nacken uppstår nerver som går ut till armarna och gör det möjligt för oss att kunna styra musklerna i armen och ha normal känsel. Till följd av åldersförändringar i nacken eller ett diskbråck i nacken kan en nerv utsättas för yttre tryck. När det händer kan smärtor, nedsatt känsel och nedsatt kraft uppstå. Sådana smärtor kallas också för radikulära smärtor, eller smärtor som beror på en sjukdom i en nervrot. 

Man har sett att nervinklämning i nacken är betydligt ovanligare än diskbråck i ländryggen. Det är främst personer mellan 40 och 60 år gamla som drabbas, och kvinnor drabbas i högre grad än män. Man har sett att vissa faktorer ökar risken att få nervinklämning i nacken:

  • Personer som har flera släktingar med samma tillstånd. 
  • Personer med medfödda förändringar i ryggkotorna.
  • Personer som röker. 
  • Hög belastning på nacken.
  • Tidigare diskbråck i ländryggen.
Annons
Annons

Symtom

Symtomen varierar mycket från person till person. Man har sett att många har förändringar i nacken som kan påverka nerverna, men många personer har ändå inga besvär. 

Symtomen kan börja inom kort eller under en längre tid. En person som får symtom får ofta utstrålande smärta från nacken till en arm, mer sällan i båda armarna. Smärtorna kan också kännas i axeln och mellan skulderbladen. En del märker även nedsatt känsel och minskad kraft i armen (så kallat neurologiskt bortfall). Vilka rörelser som blir svaga och vilka områden av armen som får nedsatt känsel beror på vilken nerv som har hamnat i kläm. 

Smärtorna kan variera beroende på huvudställning. Till följd av smärtorna kan nackrörelserna vara nedsatta. 

Orsak

Anatomi

Hela ryggraden är uppbyggd av benkotor. De översta sju kotorna utgör nackryggraden (cervikal ryggrad). Mellan de enskilda kotorna finns diskar, eller det som också kallas ryggdiskar. Diskarna består av en hård yttre ring och en kärna med mjukare material centralt och har som funktion att dämpa tryck och belastningar i ryggraden, som "stötdämpare". Kotorna har också andra små leder, kontaktytor, som gör att det kan röra sig i förhållande till de andra kotorna. Diskarna och lederna gör att ryggen är en flexibel enhet istället för ett stelt ben. 

I alla mellanrum i ryggraden finns nerver som kommer ut från ryggmärgen. Nerverna sörjer för utväxling av information fram och tillbaka mellan hjärnan/ryggmärgen och bestämda områden i kroppen.  Varje nerv styr bestämda muskler och ansvarar för känseln i bestämda hudområden i armen.

Sjukdomsprocess

En nerv kan hamna i kläm på grund av olika orsaker. Vanligast är att åldersförändringar gör att det uppstår benbildning mellan kotorna och att diskarna blir tunnare, vilket gör att det blir allt trängre för nerven. Till slut kan nerven bli inklämd och uppstå symtom.

Ibland är kan disken i sig bukta ut eller gå sönder så att diskens innehåll trycker mot nerven. Det kallas för diskbråck kan skapa symtom genom att det trycker på en nerv. 

Förutom att det blir trångt för nerven uppstår ofta en inflammation runt nerven. Det leder till ökad svullnad i området vilket kan göra det ännu trängre för nerven. Därför kan ofta hjälpa att ta inflammationsdämpande läkemedel.

Hjärnan uppfattar inte att nerven kläms i nacken, utan tolkar signalerna från den klämda nerven så att vi får smärtor från det område i armen den försörjer, eller signalerna (eventuellt brist på signaler) försvagar kraften i de muskler den försörjer.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen är inte alltid lätt att ställa. Det finns många olika diagnoser som kan ge liknande symtom. 

Rörligheten i nacken, känseln i alla delar av armarna och muskelkraften vid olika rörelser i axelled, armbågsled och handled bedöms. Reflexerna bedöms också, eftersom de kan vara nedsatta vid en inklämd nerv i nacken. Ofta ger fynden viktiga ledtrådar för att bedöma vilken nerv som är påverkad. 

Det är viktigt att utesluta allvarliga symtom, såsom en infektion i ryggen eller en tumör som trycker mot nerven. Sådana sjukdomar ger i regel symtom och fynd som inte förekommer vid en nervinklämning i nacken såsom feber, ofrivillig viktnedgång, svårigheter med små rörelser och/eller urininkontinens. Vid tidigare cancersjukdom eller nedsatt immunförsvar finns också en ökad risk för allvarlig orsak. 

Diagnosen baseras i regel på sjukdomshistorien och undersökning. Blodprover och röntgenbilder/magnetkamera behövs inte för diagnos. Ofta görs en magnetkameraundersökning av nacken om symtomen kvarstår länge eller om symtomen blir allt sämre. Eftersom många personer har diskbråck utan symtom är det viktigt att bedöma eventuella resultat av en magnetkameraundersökning med försiktighet. 

Behandling

Det kan vara bra att försöka undvika aktiviteter som framkallar smärtorna. Ibland kan det hjälpa att lägga armen som är påverkad på huvudet för att minska smärtorna.

Om man får symtom kan det i många fall räcka med enklare smärtstillande medel, såsom ibuprofen eller naproxen. De dämpar inflammationen runt diskbråcket. Ibland kan muskelavslappnande läkemedel prövas. Starkare läkemedel som är beroendeframkallande, bör undvikas men kan ibland behövas under en kortare period. 

Fysioterapi har i många studier visat sig kunna förbättra smärtorna. Det handlar framför allt om att öka rörelseomfånget i nacken och öka styrkan av nackmusklerna. 

Det finns andra former av behandling, men gemensamt för dem är att det saknas gedigen dokumentation från vetenskapliga studier som visar att de hjälper. Kortisonbehandling, antingen i form av en tablettkur eller som injektioner i nacken, tillhör dessa behandlingar. En annan behandling i samma kategori är traktion, det vill säga en behandling där man försöker att sträcka ut nacken så att utrymmet mellan kotorna blir rymligare och trycket mot nerverna avtar, en behandling som kan vara skadlig om det finns risk för att ryggmärgen irriteras. Lågintensiv manuell terapi kan övervägas men saknar också gedigen dokumentation. Massage har ingen effekt och bör undvikas. En halskrage runt nacken kan hos vissa personer ge lindring men studier har utvisat att halskrage inte har någon effekt på smärtorna. 

Ibland kan det vara aktuellt med operation. Detta gäller framför allt personer som har mycket besvär som inte blir bättre med tiden och personer som tilltagande symtom. Operation kan ha god effekt, men en nervoperation i nacken är ett stort ingrepp. Kirurgerna är sparsamma med sådana operationer eftersom det kan tillstöta allvarliga komplikationer.

Prognos

De flesta som har problem med en nervinklämning i nacken blir bättre inom en månad. Därför är det viktigt att inte utföra alldeles för många undersökningar och behandlingar. De kan göra mer skada än nytta. 

Om man upplever att symtomen tilltar eller om man får symtom i form av urininkontinens, svårigheter att gå eller minskad fingerfärdighet, ska man alltid höra av sig till vården på en gång.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons