Fakta | Neurologi

Cervikogen huvudvärk – nackhuvudvärk


Publicerad den: 2013-02-01
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är nackhuvudvärk?

Cervikogen huvudvärk är huvudvärk som sitter på den ena sidan av huvudet och där det inte är mycket tvekan om att smärtan kommer från benstrukturer eller mjukvävnad i halsryggen Cervix betyder hals/nacke. Det är alltid samma sida som drabbas.

Smärtan startar som regel i nacken och går fram över pannan, där värken ofta är som mest intensiv. Smärtan kan också stråla ut till skuldra och arm. Många upplever att behandling hos fysioterapeut förvärrar tillståndet.

Cervikogen huvudvärk är vanligare hos kvinnor än hos män. I befolkningsstudier har forskarna funnit att det kan röra sig om 0,4–4 % som lider av detta tillstånd.

Annons
Annons

Orsak

Besvären beror ofta på en onormal rörlighet i nacken eller övre delen av ryggen. Detta kan bero på sjukdom, skador eller slitageförändringar i området. En tidigare huvud- eller nackskada kan vara den utlösande orsaken till problemen.

Många patienter med cervikogen huvudvärk har haft en nackskada och det finns ökande dokumentation för att det finns ett orsakssamband. Skador på lederna mellan andra och tredje halskotan verkar vara den vanligaste orsaken till cervikogen huvudvärk och utgör cirka 70 % av fallen. Smärtor från leden mellan första och andra halskotan är troligtvis den näst vanligaste orsaken.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Denna typ av huvudvärk diagnostiseras vid en allmän läkarundersökning, där patientens egen anamnes långt tillbaka i tiden ligger till grund.

Annons
Annons

Anamnesen är typisk med ensidig huvudvärk som inte byter sida. Smärtorna betingas av ofta på huvudställning eller vissa rörelser i nacken. Den vidare undersökningen går ut på att testa rörligheten i nacken – som ofta är nedsatt – och att bedöma om smärtorna utlöses av speciella ställningar eller rörelser.

Diagnosen kan inte ställas genom blodprover. Inte heller bildundersökningar som röntgen, datortomografi eller magnetkameraundersökning är till stor hjälp. Däremot kan en neurologspecialist försöka spruta in bedövningsmedel i nacken i hopp om att kunna blockera den nerv som kommer i kläm och som ger upphov till smärtan. Om en sådan provbehandling lyckas räknas diagnosen som mycket säkrare.

Behandling

Målet med behandlingen är att lindra besvären samt att förebygga eventuella framtida problem. Viktiga åtgärder har visat sig vara instruktioner i avslappning och korrekt användning av rygg och nacke. Fysisk aktivitet är också viktig! Försök undvika stillasittande och passivitet.

Smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel (NSAID-preparat) kan ha god effekt i perioder med svåra smärtor. Patienten bör emellertid vara försiktig med starkare smärtstillande läkemedel på grund av att dessa är beroendeframkallande och kan ha biverkningar. Nervblockad kan prövas i svåra fall. Patienten får då en lokalbedövning i nacken för att blockera smärtsignalerna.

Tidigare har det ofta avråtts från fysioterapi eftersom det ofta förvärrar tillståndet. Nyare kunskap visar att en sådan förvärring ofta är övergående, men att den kan förekomma tidigt i behandlingen. Det är därför viktigt att vara försiktig i början av behandlingen. Fysioterapi tolereras bättre om patienten börjar med mjuka muskeltöjningar och försiktig stretchbehandling av nacken. En stor studie där effekten av manipulationsbehandling, övningsbehandling eller en kombination av dessa jämfördes visade att alla tre varianterna gav mindre huvudvärk än bland kontrollpatienter som inte fick fysioterapeutisk behandling.

Kirurgi är mycket sällan aktuell.

Prognos

I början har patienten ofta episodiska anfall som varar i några dagar. Efterhand kan tillståndet bli kroniskt om någon effektiv behandling inte hittas.

Men motion och avslappning kan vara avgörande för hur tillståndet utvecklar sig.


Annons
Annons
Annons