Fakta | Neurologi

Ansträngningshuvudvärk

Ansträngningshuvudvärk utlöses i samband med fysisk ansträngning eller under samlag.

Uppdaterad den: 2013-02-01
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är ansträngningshuvudvärk?

Ansträngningshuvudvärk är huvudvärk som utlöses i samband med fysisk ansträngning. Tillståndet betecknas också som sexuellt utlöst huvudvärk eftersom det kan uppstå under samlag.

Det är ett förhållandevis ovanligt och vanligtvis ofarligt tillstånd som inte är förknippat med någon underliggande sjukdom. Det är inte helt känt hur vanlig huvudvärken är, men studier tyder på att den förekommer hos cirka 1 % av fysiskt aktiva vuxna. Tillståndet sägs förekomma oftast hos män i 20-årsåldern, sannolikt eftersom män i denna åldersgrupp oftare utsätter sig för intensiva fysiska aktiviteter.

Karaktäristika vid ansträngningshuvudvärk

  • Huvudvärken beskrivs vanligtvis som dunkande.
  • Den uppstår i samband med eller strax efter fysisk ansträngning.
  • Oftast sitter smärtan på båda sidor av huvudet.
  • Typiskt är att huvudvärken drabbar personer som annars är friska och att värken skiljer sig från andra typer av huvudvärk som den drabbade kan ha upplevt tidigare.
  • Ansträngningsutlöst huvudvärk är vanligtvis kortvarig när ansträngningen upphör. Huvudvärken kan vara i mindre än fem minuter, men det finns också beskrivningar av att den suttit i många timmar eller upp mot ett dygn eller mer.
  • Hos personer med underliggande sjukdom, till exempel hjärtsjukdom, kan ansträngning också orsaka huvudvärk. I sådana situationer bör huvudvärken sättas i samband med den underliggande sjukdomen och också behandlas därefter.

Orsak

Orsaken är okänd. Några underliggande förändringar i kroppen (hjärnan) som förklarar tillståndet har inte kunnat påvisas. Huvudvärken beror sannolikt på ett övergående förhöjt tryck i huvudet. Även om varje aktivitet som ökar trycket i huvudet kan leda till ansträngningsrelaterad huvudvärk finns det vissa aktiviteter som oftare ger upphov till huvudvärk. Exempel är tyngdlyftning, löpning, rodd, tennis, simning, nickning i fotboll, dykning och sexuell aktivitet. Lågintensiva aktiviteter som motsvarar vanlig promenad ger sällan den här typen av huvudvärk. Riskfaktorer för ansträngningshuvudvärk är:

Annons
Annons
  • Om personen precis har påbörjat dagens träning.
  • Ansträngande träning vid höga temperaturer.
  • Träning på hög höjd.
  • Personer som har migrän eller som har någon i familjen med migrän verkar uppleva ansträngningsrelaterad huvudvärk något oftare än genomsnittet.

Hur utvecklar sig tillståndet?

Smärtan kommer ofta akut och i nära anknytning till fysisk ansträngning. När smärtan kommer under sexuell aktivitet sker detta särskilt omkring tidpunkten för orgasm.

Huvudvärken är som regel pulserande och sitter på båda sidor av huvudet, men kan också sitta i bakhuvudet. Det finns både kortvariga och långvariga former och huvudvärken kan vara från fem minuter upp till en hel dag.

Diagnos

Sjukdomshistorian är typisk och det finns inga tecken på sjukdom vid läkarundersökning. Vid ett förstagångsanfall är det viktigaste att lugna ner sig och avsluta den fysiska aktiviteten.

Annons
Annons

Det finns andra sjukdomar som också kan börja med plötslig och intensiv huvudvärk. Vid akut hjärnblödning (subaraknoidalblödning) åtföljs huvudvärken som regel av illamående och kräkningar och mer intensiva symtom. För de mest intensiva och långvariga förstagångsanfallen med ansträngningsutlöst huvudvärk kan det vara aktuellt att söka läkare för att få en diagnos.

Är det smärtor som personen har haft förut och känner igen finns det ingen anledning till oro.

Behandling

Syftet med behandlingen är att minska huvudvärksanfallens frekvens och intensitet. Genom att sluta med den aktivitet som utlöser huvudvärken så snart värken sätter in kan dess varaktighet ofta förkortas. Det är vanligt att uppleva liknande smärtor några gånger under en viss tidsperiod, men tendensen är att smärtorna går över inom loppet av några veckor till månader. Under denna period kan personen pröva sig fram och gradvis öka till tidigare aktivitetsnivå. Personen kan också förebygga huvudvärken genom att vara försiktig och undvika träning när det är väldigt varmt eller på höga höjder. En lätt uppvärmning innan ansträngande aktiviteter sätts igång kan också förebygga huvudvärken.

Ansträngningsutlöst huvudvärk kan behandlas med mediciner. NSAID, till exempel naproxen, hjälper sannolikt och kan möjligen också fungera förebyggande om medicinen tas 30–60 minuter före den fysiska aktiviteten.

Sjukdomen är smärtsam men godartad. Besvären försvinner efter en tid och det finns inget som tyder på att anfallen medför ökad risk för annan sjukdom.


Annons
Annons
Annons