Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Akut disseminerad encefalomyelit (ADEM)

Akut disseminerad encefalomyelit, ADEM, är en ovanlig sjukdom som innebär spridd inflammation i hjärna och ryggmärg. Orsaken är en så kallad autoimmun reaktion. Sjukdomen kan ge allvarliga symtom från nervsystemet men är oftast övergående inom några månader.


Uppdaterad den: 2023-11-27

Annons

Vad är akut disseminerad encefalomyelit?

Nervcell med myelinskida

Akut disseminerad encefalomyelit ADEM är en ovanlig sjukdom som är vanligast hos barn mellan tre och sju år.

I hjärnan, ryggmärgen och nerverna omges nervtrådarna av en skyddande så kallad myelinskida. ADEM innebär inflammation och skada på dessa myelinskidor i hjärnan och ryggmärgen. 

Att tillståndet är disseminerat betyder att inflammationen är spridd och kan ge symtom och tecken på många ställen i kroppen.

Annons
Annons

Symtom

Symtomen kommer ofta ganska snabbt. Många får feber och symtom på hjärninflammation som till exempel huvudvärk, kräkning, förändrat beteende och påverkan på medvetande med slöhet och i vissa fall medvetslöshet. Påverkan på nervsystemet kan ge svaghet, känselnedsättning och synpåverkan om synnerven påverkas.

Orsak

ADEM föregås ofta av en infektionssjukdom eller i vissa fall en vaccination. Tillståndet uppstår troligtvis som en följd av en övergående autoimmun reaktion, det vill säga att kroppens immunsystem felaktigt angriper kroppsegna ämnen.

Sjukdomen är ett så kallat demyeliniserande tillstånd i likhet med multipel skleros (MS). Det innebär att nflammationen skadar myelinet runt nervtrådarna. ADEM läker ut i de allra flesta fall medan MS är ett tillstånd som ofta är bestående och återkommande.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av det typiska sjukdomsförloppet och olika undersökningar. Oftast tas blodprov och prov från ryggmärgsvätska. Magnetkameraundersökning av hjärnan och ryggmärgen (MRT) visar i regel typiska förändringar.

Behandling

ADEM behandlas på sjukhus, i vissa fall krävs intensivvård. I första hand ges kortison direkt i blodet (intravenöst) och sedan i tablettform. Om det inte har effekt ges andra typer av inflammationsdämpande behandling.

Prognos

Prognosen är generellt sett god ochnära 100 % överlever. De flesta förbättras inom några veckor och är återställda inom några månader. En del får svårigheter med koncentration och minne efteråt. Kvarstående epilepsi, synpåverkan och svaghet förekommer men är ovanligt. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.