Parkinsons sjukdom - vad kan man göra själv?

Det är viktigt att man försöker fortsätta att leva ett så normalt liv som möjligt fastän man drabbats av Parkinson. Och det gör man bäst genom att fortsätta njuta av livet med såväl fysisk aktivitet och hälsosam kost.

Uppdaterad den: 2009-12-13
Uppdaterare: Jan Lycke, docent, överläkare i Neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Annons

Vid Parkinson är det viktigt att man vidmakthåller god rörlighet och smidighet under hela sjukdomsförloppet. Förutom en allmän aktivering kan det ibland behövas speciellt inriktad träning, till exempel av kroppshållning, gång och balans.

Träning vid Parkinson

Träningen kan antingen ske på egen hand i hemmet eller med hjälp av en sjukgymnast. Ofta kan man delta i gruppgymnastik med övningar speciellt lämpade för personer med Parkinsons sjukdom. Man kan också få råd och tips om hur man tränar på egen hand. Ibland kan det bli aktuellt med enskild behandling. Remiss till sjukgymnast kan man få av sin behandlande läkare.

Precis lika viktigt som att hålla sig fysiskt aktiv är det att hålla sin själ aktiv! Det är viktigt att man försöker fortsätta att leva ett så normalt liv som möjligt fastän man drabbats av sjukdom. Vissa personer som drabbas av Parkinsons sjukdom har en tendens att isolera sig. Att det blir så kan till exempel bero på att man känner sig långsam eller att man upplever att man har skakningar som är besvärande. Ibland kan dock orsaken vara att man dessutom lider av depression. Symtomen kan då avhjälpas med behandling.

Annons
Annons

Kost vid Parkinson

Precis som andra människor bör personer med Parkinsons sjukdom äta en allsidig kost. Eftersom Parkinsons sjukdom gör att man har lättare att drabbas av problem med förstoppning är det extra viktigt att äta fiberrik kost och dricka ordentligt. Motion motverkar också förstoppning.

Ett annat problem som vissa kan drabbas av är att det tar längre tid att äta och att det känns trögt att svälja. Om man drabbas av denna typ av problem kan man behöva mer näringsrik kost. Då kan det ibland vara bra att kontakta en dietist för att få extra råd och tips kring mathållningen. Remiss till dietist kan man få av sin behandlande läkare.

Information och rådgivning kring Parkinson

Det är viktigt att man, av sin behandlande läkare, får noggrann information muntligt och helst också skriftligt om sjukdomen, behandlingen och andra konsekvenser av sjukdomen.

Svenska Parkinsonförbundet är en ideell patientförening för personer som drabbats av Parkinsons sjukdom, och för deras anhöriga. Via Svenska Parkinsonförbundet kan man få mer information och utbyta erfarenheter med andra i samma situation. En annan kunskapskälla kan vara Svenska Parkinsonstiftelsen som arbetar med information och utbildning kring Parkinsons sjukdom.

Annons
Annons
Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om Parkinsons sjukdom på NetdoktorPro »
Hitta ICD-10/diagnoskod för Parkinsons sjukdom »

Annons
Annons
Annons