Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kloka råd till dig med Parkinson

Det kan vara svårt att veta hur man bör bete sig och leva för att hantera sin Parkinson på bästa sätt. Här ges några generella råd till dig som har, eller som är anhörig till någon med Parkinsons sjukdom.
Annons

Proteinhaltig föda påverkar upptaget av L-Dopa. Medicinen tas därför bäst minst 30 minuter före eller efter maten. Upptaget av L-Dopa behöver då konkurrera med proteinerna från maten. Vid svårighet att svälja tabletter eller då en snabbare effekt vill uppnås så finns L-Dopa som kan lösas i vatten. Sväljningssvårigheter kan kräva anpassad föda. Risk för undernäring föreligger ibland och remiss till dietist rekommenderas då.

Sjukgymnastik vid Parkinson

Sjukgymnastik kan ge bättre kroppshållning, förbättra balans och gångförmåga. Den kan motverka stelhet och smärtsamma kramper. Bättre rörlighet, muskelstyrka och kondition förbättrar livsbetingelserna. Träningen ges ofta i grupp.

Annons
Annons

Arbetsterapi vid Parkinson

Träning av handfunktion, utprovning av hjälpmedel och handikappanpassning av hem- eller arbetsmiljö. Åtgärderna leder ofta till ett större oberoende. 

Tips till Parkinsonpatienter

1) Träning ger förbättrad livskänsla och kan minska symtomen. Gör ett enkelt träningsprogram som rutin varje morgon. Skall innehålla sträckning av alla böj-leder. Träning kan motverka kronisk smärta och minska risken för depression
 
2) Gå varje dag, gärna stavgång, (musik med rytm underlättar rörelserna), så sträcker du upp dig, svänger bättre med armarna, tar längre steg och går med bättre koordination.

3) Sök upp det som ger dig glädje, välj aktivt bort det negativa.
 
4) Undvik situationer som stressar dig, och lär dig känna igen och bemästra återkommande stressituationer, t ex med andnings- och avslappningsteknik.
 
4) Gläds åt allt du kan göra. Låt inte sånt du inte kan ta överhanden över din tillvaro.
 
5) Bli inte ett offer. Påverka själv din livskvalitet.
 
6) Tänk efter, vad är ditt största problem just nu? Koncentrera dig på att lösa det!
 
7) Var aktiv, var mån om din hälsa, hjälp andra, ha roligt!
 
8) Kom ihåg, det är du, som är experten på din sjukdom, men du måste förmedla din kunskap till din läkare. Medicinering och övrig behandling beslutar du om tillsammans med din läkare.
  
9) Lär dig känna igen symptom på att du är undermedicinerad och när du är övermedicinerad.
 
10) Vid bristande behandlingseffekt finns många behandlingsalternativ. Ta upp diskussionen med din läkare.
 
11) Lär dig ta medicin efter dina behov. Tänk efter vad dagen kommer att innebära, justera medicinen ( inom ramen för läkarens ordination).
 
12) Kommunikation är viktigt – träna din röst och mimik dagligen
 
13) Om din vikt ofrivilligt minskar mer än 10 % på ett år kan en dietistrådgivning vara värdefull.
 
14) Målet för din medicinering är att mildra dina symtom, vilket bäst görs med så jämn medicineffekt som möjligt
 
Källa: ParkinsonFörbundet

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons