Fråga Doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Ryggmärgsprov

Hej,  

När man tar ett ryggmärgsprov, kan det då hända att man träffar någon nerv? Jag har aldrig haft ont i ryggen tidigare men efter provet har jag konstant ont i ryggen.

Mvh

 

Svar:

Hej!

Vid neurologisk diagnostik görs ibland lumbalpunktion. Vanligtvis för man då in en tunn nål mellan kotutskotten på ländkota 3 och 4. Ofta har lokal bedövning injicerats i punktionsområdet innan lumbalpunktionen påbörjas. Nålen passerar hud, muskulatur, ligament och ryggmärgs-(hjärn) hinnor innan den når utrymmet nedanför ryggmärgen. I detta utrymme finns cerebrospinalvätska eller som man ibland kallar den ryggmärgsvätska. Vätskan kan annalyseras på celler, antikroppar och olika proteiner. Resultaten används för att säkrare ställa diagnoser som subarachnoidalblödning, inflammatoriska sjukdomar som multipel skleros eller neurodegenerativa sjukdomar som t.ex. Alzheimer demens. I utrymmet finns också nervrötter. Det förekommer ibland att man får huvudvärk efter lumbalpunktionen. Denna avtar i liggande men ökar när man står. Den går oftast över spontant efter någon dag till en vecka. Ibland kan lättare övergående ryggvärk förekomma efter lumbalpunktion. Orsaken till ryggvärk kan vara att man orsakat en mindre skada när man fört in nålen genom de olika vävnaderna. Om man träffar på en nervrot kan en elstötsliknande smärta förnimmas med utstrålning ibland ned i ett av benen. Det är mycket ovanligt att detta ger bestående symtom. I ovanliga fall kan en blödning ha uppstått vid provtagningen och man kan tänka sig att detta kan ge ärrbildning i efterförloppet som kan leda till smärta. Jag föreslår att du ber en läkare undersöka dig och att en magnetkameraundersökning genomförs för att se om man kan hitta en förklaring till dina besvär.

Hälsningar

Jan Lycke


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg