Fråga Doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Huntingtons sjukdom

Hej, Jag undrar hur den första undersökningen går till om man misstänker debut av Huntington. Är det husläkare som gör första kontrollen? Min man har sjukdomen i sin familj. Jag ser nu vissa symtom. Är det viktigt att komma så snabbt som möjligt, för eventuella bromsmediciner? Det är förstås svårt också att ta upp detta svåra med min man.

Svar:

Hej,

Huntingtons sjukdom är en ärftlig sjukdom. Den är autosomalt dominant vilket innebär att risken för den sjukes barn att få sjukdomen är 50% oavsett kön. På den korta armen på kromosom 4 finns den sjukdomsframkallande genen som innehåller en anhopning av 3 nukleinsyror, cytosin-adenin-guanin (CAG, byggstenarna i DNA) som bildar en lång sekvens av dessa nukleinsyror ...CAGCAGCAG.....

Oftast debuterar sjukdomen i medelåldern. Vanligaste symtomen är koordinations och rörelserubbningar, kognitiv störning (t.ex. minnes- och koncentrationssvårigheter) samt utveckling av demens.

Vid misstanke om Huntingtons sjukdom är det viktigt att diagnosen säkerställs. Den genetiska avvikelsen kan detekteras i ett vanligt blodprov. De läkare som har störst erfarenhet av sjukdomen är specialister inom neurologi och psykiatri.

Föreslår att den kliniska bedömningen görs av specialist inom någon av dessa discipliner och att provtagningen även sker där. Ofta är det värdefullt att få en vidare genetisk rådgivning via en genetisk avdelning. Ofta är oro och osäkerhet inför diagnosen stor. Viktigt dock att din make själv får bestämma när undersökningen skall göras.

Det finns ingen etablerad behandling men symtomatisk behandling kan ibland lindra och vid vissa centra görs behandlingsförsök.

Hjärtliga hälsningar,
Jan Lycke


Netdoktors fakta om Huntingtons sjukdom »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Finns det det någon behandling för sekundär progressiv ms?

2021-05-5 | 11:56

av Anders Svenningsson

Depression, körkort

2021-05-12 | 17:47

av Anders Svenningsson

Bromsläkemedel vid MS

2021-05-13 | 07:28

av Anders Svenningsson

Huden på vänster sida är bedövad - symtom på ms?

2021-05-15 | 07:09

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Vaccin mot corona och MS

2021-05-5 | 11:54

av Anders Svenningsson

Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

Mer smärta, hjärntrötthet, sämre balans – sekundär progressiv fas vid ms?

2021-05-19 | 12:14

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson


Annons