Forum Parkinsons sjukdom


Parkinson + ADHD

Jag har förra sommaren fått diagnosen Parkinsons sjukdom efter att jag en längre tid (ett par år) haft problem med viss hypokinesi och tilltagande tremor på vänster sida av kroppen. Jag har också precis avslutat en utredning för ADHD som triggades av att jag hela mitt liv känt mig annorlunda och i samband med jag började läsa om ADHD väcktes min insikt om att detta kan stämma in på mig. Sannolikt kommer jag att få diagnosen ADHD som ett resultat av denna utredning. Jag tar idag regelbundet Levodopa + Azilect och Sifrol mot Parkinsonsymptomen.
Jag har Googlat på internet om sambandet mellan PS och ADHD och det enda jag får fram är att en amerikansk studie påvisar ett starkt samband mellan långvarig ADHD-medicinering och utvecklandet av PS. Men hur funkar det om man som jag har tvärt om så att säga, dvs både har haft ADHD utan medicinering och sedan vid 50+ får diagnosen PS? Båda tillstånden har ju dopamin som en avgörande faktor, antingen för mycket, oregelbundet eller för lite av det.
Hur fungerar det om jag behöver medicinera med tex Concerta eller annan ADHD medicin samtidigt som jag har PS? Jag har läst att amfetamin har en stimulerande effekt på dopaminproduktionen i hjärnan och då borde det vara bra när man har PS som ju i sig innebär att man får brist på naturligt dopamin, eller...?
Finns det någon forskning som visar på en gynnsam effekt av måttlig dosering av centralstimulantia när man väl har PS eller är det tvärt om så att det förvärrar PS-symptomen?
 

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons