Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Neurologi

Nu är nationella riktlinjer för epilepsi här

Under tisdagen publicerades de första nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi av Socialstyrelsen. Förhoppningen är att personer med epilepsi utreds i ett tidigare skede, följs upp bättre, och får tillgång till avancerad utredning och behandling.


Publicerad den: 2019-02-11
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Epilepsi
Annons

I Sverige är epilepsi den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen som kräver regelbunden sjukvårdskontakt och läkemedelsbehandling. Drygt 81 000 personer är idag diagnostiserade med med sjukdomen, varav 12 000 är barn.

Trots att det finns effektiva diagnos- och behandlingsmetoder utnyttjas de inte i tillräcklig utsträckning av hälso- och sjukvården, enligt Socialstyrelsen. Myndigheten menar att detta lett till att vården blivit mer ojämlik runt om i landet. Några av orsakerna är bristande kunskap om epilepsi och brist på resurser.

– Det handlar om en stor patientgrupp, så det är viktigt att de här riktlinjerna nu är klara och kan börja implementeras. De kommer att hjälpa regionerna att förbättra och effektivisera omhändertagandet, och skapa en mer jämlik epilepsivård, säger Anna Lord, projektledare på Socialstyrelsen.

Annons
Annons

Viktigt med hjälp i tid

Riktlinjerna som nu publiceras består av 47 rekommendationer. För att kunna ställa diagnos så tidigt som möjligt bör en patient erbjudas en läkare med erfarenhet av aktuell kunskap om epilepsi och tillgång till undersökningar med MR och EEG.

Kontinuerlig kontakt med läkare och epilepsisjuksköterska värderas högt. Det betonas också att vården bör genomföra återkommande uppföljningar för att kunna identifiera och urskilja de personer som behöver genomgå avancerad utredning. Många med epilepsi behöver även ha kontakt med epilepsiteam och erbjudas hjälp och stöd av exempelvis arbetsterapeut och psykolog.

 

Centrala punkter i de nationella riktlinjerna för epilepsivård

Hälso- och sjukvården bör...

...ställa rätt diagnos tidigt

...erbjuda en korrekt uppföljning, med kontinuitet i vårdkontakterna och ett multiprofessionellt teamomhändertagande

...ta ställning till avancerad utredning vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi, vilket kan leda till icke-farmakologisk behandling, till exempel epilepsikirurgi

...förbättra teamomhändertagandet inom habiliteringen, i samverkan med övrig hälso- och sjukvård, för personer med epilepsi och en intellektuell eller annan bestående funktionsnedsättning.

Annons
Annons

    Källor

  • Socialstyrelsen - http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2019/2019-2-8

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons