Nyhet | Neurologi

Depression och demens – finns en koppling?

Depression i ett senare skede av livet tycks ha en koppling till demens. Det enligt en studie i Jama Psychiatry. Uppemot 50 procent av personer med demenssjukdom lider även av depression.

Lovisa
Publicerad den: 2017-05-22
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Annons

En eventuell koppling mellan depression och alzheimer är något som tidigare undersökts och där det komplexa förhållandet granskats. Resultaten har dock varit motsägelsefulla, där det i vissa fall setts kopplingar och i andra ina samband alls.

Två hypoteser som framkommit är att depression antingen kan vara en kausal riskfaktor för alzheimer och andra demenssjukdomar, alternativt ett symtom som kommer tidigt i förloppet och föregår de övriga sjukdomssymtomen.

I den aktuella studien ingick 10 000 personer där förekomsten av depressiva symtom vid åtta olika tillfällen undersöktes.

Annons
Annons

Resultat från en uppföljning 27 år efter studiens start visade att de personer som haft ihållande eller återkommande depressiva symtom i senare delen av livet hade närmare 70 procents ökad risk för demens. Däremot hade depression i ett tidigare skede, medelåldern, ingen koppling till demens.

Kan vara symtom innan andra syns

Forskarna anser att resultatet tyder på att depression kan vara ett symtom i en tidig fas till demens innan andra symtom hunnit bli märkbara och som reflekterar en påbörjad sjukdomsprocess i hjärnan. En annan möjlighet som lyfts fram är att båda tillstånden har gemensamma sjukdomsorsaker kopplade till hjärnans funktion och att depression är det som kommer till uttryck först.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons