Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Var kan barn få hjälp vid adhd?

Här nedan får du tips på när och var man bör vända sig om man misstänker att ens barn har adhd.

Uppdaterad den: 2015-12-01
Författare: Kerstin Malmberg, överläkare i Barn- och Ungdomspsykiatri i Stockholm
Uppdaterare: Martin Jägervall, Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö

Annons

Om du misstänker att ditt barn kan ha adhd

Föräldrar som misstänker att deras barn i förskoleåldern avviker i utvecklingen eller har adhd, bör i första hand vända sig till BVC (barnavårdscentralen). Vilken instans som tar hand om utredningar av barns avvikande utveckling kan variera. Ofta gör barnhälsovården eller barnläkarmottagningen den första bedömningen, men det kan också vara barn- och ungdomspsykiatrin som har det ansvaret.

Beteenden som föräldrar bör vara uppmärksamma på är problem i kontakten med andra barn på förskolan, t.ex. återkommande konflikter. I förskoleåldern uppmärksammas ofta de barn som är hyperaktiva, men man bör också ge akt på extremt försiktiga och blyga barn.

Adhd i skolåldern

Föräldrar till skolbarn som misstänks avvika i utvecklingen jämfört med andra barn, bör i första hand diskutera detta med elevhälsan där skolhälsovården, dvs skolsköterska eller skolläkare, ingår. Eventuellt kan man som förälder även få delta i en sk elevvårdskonferens på skolan.

Annons
Annons

Beteenden att beakta är i första hand hur barnet (ungdomen) uppfyller målen i skolan, eventuella inlärningssvårigheter samt om barnet har svårt att koncentrera sig och ofta hamnar i konflikt med andra.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons