Malignt neuroleptikasyndrom


Uppdaterad den: 2014-11-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är malignt neuroleptikasyndrom?

Malignt neuroleptikasyndrom är ett tillstånd som då och då uppstår hos personer som använder så kallade neuroleptika som bland annat används vid behandling av schizofreni och mani.

Den exakta orsaken till syndromet är oklar, men tycks ha att göra med läkemedlets påverkan av signalämnen i hjärnan. Sannolikt uppträder tillståndet hos omkring 5–6 % av alla som använder de här läkemedlen. De flesta uppvisar få symtom men i sällsynta fall blir ett malignt neuroleptikasyndrom mycket allvarligt.

Vilka symtom ger malignt neuroleptikasyndrom?

Det vanligaste är att symtomen inträder en kort tid efter insättning av det antipsykotiska läkemedlet, vanligtvis inom de två första veckorna. Vanliga symtom är muskelstelhet, ofrivilliga rörelser i armar och ben, skakningar, förvirring, tal- och sväljsvårigheter och hög feber. Pulsen kan bli snabb och blodtrycket kan bli instabilt. I allvarliga fall kan patienten drabbas av koma.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs baserat på de karaktäristiska symtomen. En noggrann läkarundersökning genomförs för att utesluta att det finns andra orsaker till symtomen. Dessutom tas blodprover.

Behandling

Det viktigaste är att sluta med alla neuroleptika. Hos de flesta gör detta att tillståndet går över av sig självt. Ofta används också läkemedel som kan dämpa symtomen och som möjligtvis kan förbättra prognosen.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Prognos

De flesta fallen är lindriga och går över efter en till tre veckor med god behandling. Ibland kan ett malignt neuroleptikasyndrom dock bli mycket allvarligt och medföra dödsfall. Tidig diagnos samt att omedelbart upphöra med det utlösande läkemedlet är viktiga faktorer med tanke på prognosen.

Annons
Annons