Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Komplikationer till adhd

Omkring en tredjedel av barn med adhd har även andra psykiska och utvecklingsmässiga störningar.

Uppdaterad den: 2017-02-06

Annons

Möjliga åtföljande besvär

Möjliga åtföljande besvär till adhd kan vara:

 • Oppositionell och trotsig.
  • Innebär att barnet är negativt, trotsigt och fientligt gentemot auktoritetsfigurer. Dessa egenskaper finns oftare hos barn som är impulsiva och hyperaktiva
 • Depressivitet.
  • Depression kan förekomma både hos barn och vuxna med adhd. Risken är störst om det finns andra fall av depression i familjen
 • Ångesttillstånd.
  • Ångeststörningar är ganska vanliga bland barn med adhd och kan orsaka stora bekymmer och nervositet, utöver fysiska symtom som hjärtklappning, svettning och yrsel
  • Även om ångeststörningar kan ge starka symtom, kan de flesta få hjälp genom behandling
 • Inlärningssvårigheter.
  • Barn som har både adhd och inlärningssvårigheter är de som har störst behov av specialanpassad undervisning
 • Tourettes syndrom.
  • Många barn med adhd har ökad risk för Tourettes syndrom, som är en neurologisk störning som kännetecknas av motoriska och vokala tics
Annons
Annons

Problem till följd av adhd

Förutom tillstånden som kan förekomma tillsammans med adhd, kan adhd i sig göra livet svårt för både barn och vuxna.

Problem till följd av adhd kan till exempel vara att:

 • Barnen ofta måste kämpa med sig själva i klassrummet, något som kan leda till att de misslyckas i skolan och att de görs till åtlöje av både andra barn och av vuxna.
 • De flesta barn med adhd gör inte så bra ifrån sig i skolan och halkar efter kompetensmässigt – även om adhd inte påverkar intelligensen.
 • Det är även större risk att barn med adhd hoppar av skolan, jämfört med barn utan adhd. Dessa problem beror på att barnen har svårt att organisera sin tillvaro, att de har svårt att vara uppmärksamma och att de är hyperaktiva.
 • Barn med adhd upplever ofta upprepade påföljder och straff för beteenden som de inte kan kontrollera.
 • Barn med adhd är dessutom mycket mer utsatta för skador, som benbrott och skärskador, jämfört med andra barn.
 • Tonåringar och vuxna med adhd är mycket oftare inblandade i bilolyckor. Faktum är att personer med adhd oftare är utsatta för alla typer av olyckor och skador jämfört med personer som inte har adhd.
 • Adhd har också blivit förknippat med ökad risk för alkohol- och narkotikamissbruk samt brottslig verksamhet. Detta är möjligen mest utbrett bland personer som har känslomässiga problem utöver adhd.
 • Vuxna med adhd löper ökad risk för äktenskapliga problem och skilsmässa. Ofta är detta vuxna som inte fick diagnosen som barn och som livet igenom har kämpat med att förstå sitt beteende. I många fall förstår inte vuxna att de har adhd, förrän ett barn eller barnbarn får diagnosen.
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons