Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Frågor och svar om adhd och NPF 2009

Symptom kan många ha men för att få diagnos måste problemen vara stora och funktionshindrande. Torsdagen den 24 september 2009 svarade Netdoktors expert Kerstin Malmberg på besökarnas frågor om adhd.

Uppdaterad den: 2009-09-24
Författare: Kerstin Malmberg, överläkare i Barn- och Ungdomspsykiatri i Stockholm

Annons

Torsdagen den 24 september medverkade Netdoktors expert Kerstin Malmberg, överläkare inom Barn- och Ungdomspsykiatri i Stockholm, i Netdoktors expertchatt. Under 45 minuter besvarade hon besökarnas frågor om adhd. Läs Kerstins svar nedan:

Kextroll: Hur kan man säga/veta att det rör sig om samma sjukdom/diagnos när symtomen är så olika hos flickor och pojkar?

Kerstin Malmberg: För närvarande har vi samma diagnoskriterier för flickor och pojkar och diagnosen sätts efter de kriterier som finns. Så det bedöms som samma tillstånd. I framtiden hoppas vi att vi får olika kriterier för flickor och pojkar och även åldersrelaterade kriterier.

Lotta79: 
Jag undrar om olika fixeringar kan vara en del av ADHD? Min son som är fyra år "snöar in" på saker i olika perioder så att hela dagarna kretsar runt detta i veckor eller månader. Han har ingen diagnos men har flera av symptomen vid ADHD, han halvbror har diagnos på adhd och tourettes syndrom, deras pappa har ingen diagnos men har många av problemen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Kerstin Malmberg: Fixeringar ingår inte i själva ADHD-diagnosen en del kan dock ha det som symptom. 4-åringar brukar kunna vara rätt bestämda på vad de vill göra. 

Gäst19947:  Hej! Är en ADHD-person juridiskt straffansvarig ? Kan en sådan ha körkort och framföra tjänstebil ?

Kerstin Malmberg: En person med ADHD är juridsk straffbar. Kan få körkort men behöver ett läkarintyg för lämplighetsintyg. Får köra tjänstebil.

Rocker: 
Har inte saker i grunden gått helt överstyr när vi inte kan acceptera faktumet att vissa individer ÄR si och andra så? Hur kan det komma sig att nya diagnoser inom psykiska och affektiva "sjukdomar" och därmed nya preparat från läkemedelsindustrin (!) hela tiden ploppar upp, och så ska vi genom "sjukvård" försöka rätta till detta "onormala" tillstånd? Jag känner nog ett tiotal barn OCH vuxna som utan tvekan skulle kunna "diagnosticeras" med någon av de nya förkortningarna om man nu ville det...?

Kerstin Malmberg: Symptom kan många ha men för att få diagnos måste problemen vara stora och funktionshindrande. Dvs svåra problem i vardagen och på arbete/skola. 

Annons
Annons

Gäst30498:  Hejsan! Jag undrar vilka möjligheter respektive hinder för goda levnadsvillkor som finns för dessa personer?

Kerstin Malmberg: ADHD kan medföra stora kreativa och visionära förmågor. Hindret kan vara om de inte klarar av den struktur de förväntas klara i t.ex arbetet och ev i relationer. För övrigt kan de ha goda levnadsvillkor om de kan ta hjälp för sina svaga sidor och använda de starka.

Morgain:  Ett barn 11 år med diagnosticerad ADHD står på Ritalin sedan drygt ett år. Medicineringen fungerar relativt väl, kommer hon att bli tvungen att medicinera resten av livet eller finns chansen att ADHD:n blir lindrigare med åldern? Undrar också om medicineringen gör att hon minskar sina möjligheter att lära sig hantera sin sjukdom "på naturlig väg"?

Kerstin Malmberg: Medicinering utvärderas hela tiden en del behöver några år och andra en bit upp i livet och några hela livet. Om barnet blir hjälpt av medicineringen brukar alla acceptera att de behandlas upp i vuxenlivet. Medicineringen hjälper till att hon ska förstå och kunna hantera sina symptom och förhoppningsvis hitta strategier för att hantera dem. 

Gäst30498:  Vilka möjligheter till stöd har dessa individer, har man rätt till LSS?

Kerstin Malmberg: Ingen naturlig rättighet till LSS utan får prövas från fall till fall om de tillhör personkretsen. Stöd kan ges viá utredand/behandlande enhet alt olika ADHD-centra som finns på en del ställen i Sverige.

Gäst68953:  Min sambos dotter på 10 år är av "martyriska" läggningen, då det alltid ska vara synd om henne? Hon får uppmuntran, stöd men kan inte ta en tillsägelse och kan i ren trots göra allt för att alla ska bli "tokiga" på henne för att då kan det vara synd om henne? Har själv diagnosen ADHD och känner igen mycket i hennes beteende, men det stämmer inte riktigt med min diagnos? Vi väntar på att få tid till en BUP utredning! Hur ska man tackla det fram tills dess? Orkar snart inte längre?!

Kerstin Malmberg: Se hennes positiva sidor och beröm dem och strunta i det negativa som inte är viktigt. Vänta sedan på utredningen för att se om Ni kan få mer förståelse för hennes problem.

Kelda:  finns det möjlighet att få dispens hos csn och ta mer studiemedel om man behöver längre tid vid högskolestudier om man har adhd?

Kerstin Malmberg: Skräddarsy utbildningar kan diskuteras med den aktuella skolan ofta går det . Dispens hos csn vet jag inte utan du får fråga dem direkt.

harryberta:  Hejsan! Jag är mamma till en vuxen son och han har en dotter på 13 år, båda har ADHD. Det jag undrar över är varför läkarvården är så dålig för vuxna här i västra Göteborg, han har gått på öppenvård men blivit nekad medicinering, dotter har svarat mycket bra på Retalina, finns det hjälp att få även för vuxna?

Kerstin Malmberg: Kan inte svara på detta men valfrihetsprincipen finns. Ni kan söka på någon annan mottagning en den ni tillhör. Medicinering fungerar även på vuxna.

Gäst22310:  Hur kan man stötta en vuxen person med ADHD bäst? Det är lätt att missuppfattningar och dåligt humör uppstår i det dagliga livet. Hur kan jag som medmänniska göra för att föhindra det och hur agerar jag bäst när det uppstått? Lugnt eller är det ok att visa att man blir sårad etc.

Kerstin Malmberg: Ta de konflikter som är absolut nödvändiga och strunta i de icke nödvändiga. positiv förstärkning på bra saker och ställa adekvata krav utifrån vad personen klarar.

Gäst30498:  Skiljer sig levnadsvillkoren utifrån ett genusperspektiv?

Kerstin Malmberg: Symptomen skiljer men levnadsvillkoren är nog det samma. Flickor upptäcks dock senare.

Alsanius:  Det finns - om än få - alternativa förklaringsmodeller till ADHD utöver strikt neuropsykiatriska. Hur ser aktuell forksning ut kring det? Tänker närmast i Sverige på Tomas Ljungbergs bok AD/HD i nytt ljus. Vad vet man om långtidseffekter?

Kerstin Malmberg: ADHD är en beteendediagnos som har olika orsaker och det är utredningen som ska faställa detta. Utifrån tvillingforskning från hela världen vet man att det är en stor ärftlighet i denna diagnos. Finns barnåldern i ungefär 5% och i vuxenlivet ca 3% det betyder att en del barn uppfyller inte kriterierna men kan ha symptomen men de stör inte vardagen de klarar skola och arbete.

livskaos:  Vid vilken ålder kan man börja utreda ett barn? Har ett barn barn på snart 3 år där vi har misstankar om diagnos, min son fick ADD diagnos förra året är 20 år idag och dottern på 23 år (barnbarnets mor) håller på med sin utredning med trolig ADD el ADHD. Själv fick jag ADHD diagnos i januari i år (jag blir 45 i år). Varken BUP eller skolan har förstått problematiken när det gäller min son och dotter så hela skoltiden har varit kaos och även delvis socialt.

Kerstin Malmberg: Kan utredas i förskoleålder men det vanligaste är i skolåldern. I förskoleåldern brukar man ha mer stödjande/pedagogiska behandling. Vid 6 år om problemen kvarstår skulle kunna vara en lämplig ålder. Diskutera också med förskolan om de ser samma sak som ni.

cmjr:  Hej hej! Jag är en tjej på 20 år. Jag fick diagnosen ADD/ADHD för ett tag sedan. Jag har även drag av autism. Mitt stora problem är mitt dåliga självförtroende. Jag vill så mycket, men vågar så lite, och så har jag fobier för så mycket. Jag blir galen av alla tankar i huvudet! Min fråga är: Hur ska jag få bättre självförtroende och känna att jag duger? Mitt dåliga självförtroende stoppar mig från vissa saker som jag verkligen vill göra. Det här tar kol på mig. Hoppas på svar =) Tack.

Kerstin Malmberg: Du ska ta kontakt med habiliteringen där du bor alternativt till vuxenpsykiatri för att få ngn att prata med och som kan vägleda dig hur du ska våga göra det du vill.

Mia71:  Min 10-årige son medicinerar med 20 mg depå Ritalin på morgonen och har gjort i drygt ett år. När hans pappa glömde ge honom medicinen blev han matt, yr och illamående på eftermiddagen. Pappan anser abstinens, jag tror på slump. Kan man få "abstinens" vid glömd medicinering, den ska väl gå ur kroppen efter 8 - 12h? Borde man inte då få "abstinens" varje kväll?

Kerstin Malmberg: En dela kan känna sig konstiga och få huvudvärk när de glömmer en medicin. Vi kallar det inte asbstinens utan han kände säkert av sina ADHD-symptom.

lotta79:  Jag undrar vad du tror om teorierna att omega3 kan lindra besvären?

Kerstin Malmberg: Omega-3 är ett kostillskott och vissa studier visar att framför allt uppmärksamhetsproblemen förbättras. Kan vara värt att prova. 

Kelda:  Har hört att hormoner kan påverka hur "illa" ens adhd är (känner i så fall igen mig då jag var en hemsk tonårstjej, utåtagerande, aggresiv) stämmer det? kan ex pms göra att man får värre symtom?

Kerstin Malmberg: Svängningar i humöret kan påverka ADHD-symptomen lika mycket som stress och trötthet.

Gäst37852:  Hej Kerstin. Min kille uppfyller väldigt många av de symtom som utmärker ADHD. Han är hyperaktiv och har svårt att uppfatta saker och ting samtidigt. Hur kan jag på ett enkelt och vänligt sätt be han genomgå en utredning?

Kerstin Malmberg: Diskutera på ett vänligt sätt med honom om han tycker att någonting i vardagen är jobbigt, han måste själv förstå att han har problem och vilja utredas. Ta också kontakt med de som utreder ADHD där du bor.

Gäst75148:  Det låter mycket intressant att symptomen är olika hos flickor och pojkar. Som barn var jag fruktansvärt blyg och tillbakadragen, vågade inte ens prata med mina egna föräldrar. Det har dock blivit bättre med åren och idag fungerar jag normalt i sociala sammanhang även om jag ibland kan känna mig som jag gjorde som liten. Det jag då vill fråga om är min son har fått diagnosen ADHD, vilket medfört att han har problem med droger och allt vad det innebär, kan han ha fått det från mig då?

Kerstin Malmberg: Kan inte svara på detta, men blyga flickor kan ha dessa symptom. har du problem idag kan du söka en utredande klinik för att få hjälp.

Kallimero:  Har en 19-årig son som när han började skolan fick diagnos ADHD. Han är underaktiv och sover mycket, orkar nästan ingenting. Han går en och en halv dag i skolan per vecka. Har skrivit egenremiss men det är stopp för utredningar, eller? Vad finns det för hjälp att få undrar förtvivlad mamma.

Kerstin Malmberg: Du ska ta kontakt med vuxenpsykiatrin där ni bor för att få hjälp. De kommer att vilja att han själv gör det, så hjälp honom med detta. Ta också kontakt med distiktläkaren för att se att det inte finns någon kroppslig förklaring till hans trötthet.

Ninni_:  Jag har ett barn med ADHD-diagnos, som håller på att prova ut medicin. Långverkande Ritalin slog ut all dygnrytm. Strattera har inte fungerat pga hjärtklappning & viktnedgång. Nu blir det troligen test av ett preparat av samma typ som Ritalin - men kortverkande. Finns det andra preparat som kan hjälpa koncentration och humör, eller har vi prövat alla medicinska hjälpmedel som finns efter nästa test?

Kerstin Malmberg: Det finns andra peparat men metylfenidat är det mest använda. Ibland kan det vara bra att börja en långsam insättning med ett kortverkande Ritali för att se vilken dos ditt barn tål. Det kan ta tid att hitta rätt dos.

bekymrad:  Min son, 10 år, har en dubbeldiagnos (ADHD samt autismliknandne tillstånd) och äter sedan i juli månad Concerta (27 mg) men vi tycker inte att det hjälper honom att koncentrera sig bättre i skolan. Finns det andra lösningar som fungerar bättre när man har denna typ av diagnos?

Kerstin Malmberg: Det beror på om hans koncentrationssvårigheter härrör från ADHD eller om det så att hans autism syns mer och han behöver andra pedagogiska strategier.

Bodil1951:  Hej! Jag har börjat med Ritalin och funnit att 40 mg/dag är rätt Ok för mig. Men jag har fortfarande rätt mycket ångest som gör det jobbigt för mig samt en stor inre stress som är svårhanterlig. Den yttre stressen kan jag bättre hantera nu. Vad kan jag göra med detta, ändra medicin eller???

Kerstin Malmberg: Prata med in läkare om Strattera skulle kunna vara ett alternativ som tilläggsmedicinering för dig eller ngn annan ångestmedicinering. KBT är också en bra ångestbehandling.

rs:  Hej Kerstin, min fråga till dig är: Beror det alltid på mängden dopamin i hjärnan som framkallar symtom för adhd?

Kerstin Malmberg: Studierna visar att lågt DA är förknippat med lågt Dopamin men inte relaterat till symptom kontar mängd men skulle kunna vara så eftersom medicineringen är väldigt individuell.

nybbla:  Sen man nu medicinskt fastställt att Dopaminbrist är orsaken till bl.a. ADHD öppnas nya alternativ till mediciner som skulle kunna bli de primära i valet av behandling, har man redan nu framställt några medikament eller ligger dessa fortfarande i sin linda? Vi som har ADHD, löper vi större risk att få övriga sjukdommar som ex parkinson då dessa också är kopplade till dopaminbrist? Min 12 åriga dotter och jag fick våra diagnoser våren -07 resp hösten -08.

Kerstin Malmberg: Jag har inte sett några studier som visar detta. Det är sjukdomar som har dopaminbrist i olika delar av hjärnan därav de olika symptomen.

lotta79:  När en diagnos ställs, utgår de då mest utifrån hur barnet beter sig eller mer på anhörigas/personals berättelse?

Kerstin Malmberg: Hos barn på föräldrarnas berättlese i kombination med intervju hur det går i skolan, läkarundersökning av barnet, ta del av tidigare kontakter - BVC med mera, samt psykologutredning. Det är en sammanvägd, allsidig bedömning av barnet.

 


Annons