Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Adhd – tips till föräldrar

Eftersom adhd är ett sammansatt tillstånd och varje person med adhd är unik, är det svårt att ge rekommendationer som passar alla barn och vuxna. Dock finns det tips som kan vara till hjälp både i hemmet, skolan och på arbetsplatsen.

Uppdaterad den: 2017-02-07

Annons

Tips till föräldrar som har barn med adhd 

I hemmet

 • Försök att vara tålmodig och lugn när du är tillsammans med barnet, även om barnet uppträder okontrollerat. Om du är lugn, är det större chans att även barnet lugnar sig.
 • Försök att varje dag ge ditt barn mer positiv än negativ uppmärksamhet.
 • Försök att hålla en regelbunden rytm i familjen när det gäller måltider och läggtider.
 • Ha realistiska förväntningar på förbättringar – detta gäller både dina egna och barnets förväntningar.
 • Ta dig tid att göra roliga saker tillsammans med ditt barn. Visa att du accepterar och värdesätter de delar av barnets personlighet som inte är så problematiska. Ett av de bästa sätten att göra detta är att vara tillsammans mer med barnet. Det är bra att avsätta tid för barnet när inga andra barn eller vuxna stör.
 • Använd en stor kalender för att markera speciella händelser som väntar. Barn med adhd har stora svårigheter med att acceptera och anpassa sig till förändringar.
 • Försök att undvika att barnet blir övertrött, eftersom trötthet ofta förvärrar symtomen på adhd.
 • Försök att undvika situationer som är svåra för barnet, till exempel att vara tvungen att sitta still under en lång föreställning eller vara med på shoppingrundor i stora köpcentra.
 • För barn med adhd kan det vara bra med en paus från social stimulans. Sådana avbrott bör vara förhållandevis korta, men tillräckligt långa för att barnet ska återfå kontroll. Syftet är att avbryta, att få stopp på det okontrollerade beteendet. Sådana här avbrott hjälper inte för alla, men många föräldrar tycker att detta är ett av de bästa knepen för att tackla överaktivitet och impulsivitet.
 • Hjälp barnet att organisera sig och planera in dagliga aktiviteter i en kalender och försäkra dig om att barnet har en lugn plats för att göra läxor.
 • Hitta sätt att stärka barnets självkänsla och förståelse för ordning. Många barn med adhd är ofta mycket duktiga i konst, musik, dans och kampidrotter, men tvinga inte barnet till aktiviteter som det inte klarar av.
 • Använd enkla ord och visa tydligt för barnet vad du menar när du ger instruktioner. Tala långsamt och lugnt och var mycket direkt och konkret. Ge en instruktion åt gången.
 • Ta pauser själv. Om du är sliten och stressad blir du snarare än belastning än en tillgång för barnet.

I skolan

 • Ta kontakt med skolan och elevhälsovården.
 • Ha en nära kontakt med barnets lärare och stötta dem i deras ansträngningar att hjälpa barnet i klassrummet.
 • Försäkra dig om att lärarna noga följer med i barnets arbete, stöttar barnet på ett positivt sätt och att de är flexibla och tålmodiga. Be dem att vara väldigt tydliga i sina instruktioner och förväntningar.
 • Fråga om ditt barn kan få använda en dator i klassrummet. Barn med adhd har ofta problem med att skriva för hand och kan ha stor nytta av att använda en dator.
Annons
Annons

Läkemedel

 • Var noga med medicineringen av barn och tonåringar. De ska inte själva ha ansvaret för att ta medicinen.
 • Se till att medicinen förvaras på ett säkert sätt hemma. Centralstimulerande mediciner stimulerar nervsystemet. En överdos kan leda till allvarlig förvirring, aggression, ökad hjärtfrekvens och faktiskt vara livshotande. Barn som är fem år eller yngre är speciellt känsliga för överdoser.
 • Gör klart för barnet att det inte får ge eller sälja medicin till andra. Be barnet att direkt berätta för dig om någon pressar eller hotar barnet om detta.

Vuxna med adhd – på arbetsplatsen

 • Välj arbete utifrån dina starka sidor. Om du är kreativ, energisk och intelligent ska du undvika jobb som är tråkiga eller detaljorienterade.
 • Be din chef om att upprepa instruktioner istället för att försöka gissa vad han eller hon menar.
 • Arbeta med mer än ett projekt samtidigt. När du blir trött på det du håller på med, går du över till ett annat.
 • Arbeta med tråkiga saker när du är mest upplagd.
 • Dela upp större jobb i flera mindre uppgifter.
 • Använd tidsfrister till att skapa ordning.
 • Be om ett eget kontor. Om det inte är möjligt, arbeta i ett lugnt område och använd hörselskydd för att dämpa ljud.
 • Testa att arbeta hemma, i alla fall en del av tiden.
 • Gör en att-göra-lista och använd den för att planera din dag. Använd en timkalender och en uppgiftslista.
 • Lägg lappar till dig själv om saker som du ska göra.
 • Be eventuellt andra om hjälp med detaljer.
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.