Skolbarn med autism fordrar bättre stöd

Trots tidigt stöd har barn med autism stora svårigheter i skolan, enligt en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin. Tätare uppföljning kan vara lösningen för att kunna sätta in extrainsatser.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-03-30
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Studien inkluderade barn som fått en autismdiagnos mellan 2 och 4,5 års ålder och som sedan följts upp efter 8 år. Resultatet visar att 9 av 10 av barnen fortfarande hade, utöver autismproblematiken, stora svårigheter med bland annat uppmärksamhet och aktivitetsreglering, tal- och språksvårigheter och utagerande beteenden.

– Majoriteten av barnen som fått autismspektrumdiagnos i förskoleåldern hade 8 år senare tecken på kvarstående diagnos. De hade också andra utvecklingsneurologiska svårigheter, även när de som i den här gruppen fått ta del av vad som bedömts vara adekvata tidiga insatser, säger Martina Barnevik Olsson, författare till avhandlingen ”Autism spectrum disorders - first indicators and school age outcome”.

Tidiga regleringssvårigheter

Vidare lät hon kartlägga BVC-sköterskors anteckningar och jämföra dem med en grupp barn av samma ålder, kön och från samma områden. På så vis kunde hon undersöka så kallade tidiga regleringssvårigheter, det vill säga problem med ätande, sömn och skrikighet. Detta för att upptäcka eventuella kopplingar till autismdiagnosen. Resultaten visar en signifikant skillnad mellan grupperna. Föräldrarna till barnen i studiegruppen tenderade till att oftare söka sig till BVC för dessa problem.

Annons
Annons

– Även om tidiga regleringssvårigheter inte alls behöver innebära autism visar resultaten på vikten av att uppmärksamma dessa problem på BVC för att stötta familjerna och följa barnens utveckling, då sådana problem kan vara en indikator för senare utvecklingsavvikelse.

Studien visar på vikten av att oftare följa upp dessa barns utveckling över lång tid, trots att de inte helt bedömdes uppfylla kriterierna för autismdiagnos.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Margareta Lundström Leg.Sjuksköterska 2016-03-31 07:09 (4 år sen)

  Är det ingen som frågar sig om orsaken till autism?
  Eller hotar det den heliga vaccinindustrin?
  På BVC så vaccinerar man barn med ena handen och stöder samma autistiska barn med den andra.
  Visst lever vi i den bästa av världar.

 • Avatar Namn 2016-06-28 23:28 (4 år sen)

  Cara CrniesiaRelativamtnte aos outros países não sei, mas no caso da França o Nuno B tem alguma razão, em particular nas classes sociais mais elevadas.E neste caso não é falta de cosmopolitismo mas é simplesmente o tradicional chauvinismo francês que na minha opinião quando é a doer até vence os alemães.CumptsManuel Santos

 • Avatar Namn 2016-07-2 19:29 (4 år sen)

  That hits the target pertfcely. Thanks! http://umwtdijbd.com [url=http://qybjmojea.com]qybjmojea[/url] [link=http://cvcchic.com]cvcchic[/link]


Annons
Annons
Annons