Säkrare i trafiken med ADHD-läkemedel

Hälften av de trafikolyckor där män med ADHD är inblandade skulle kunna undvikas om männen tar läkemedel mot tillståndet jämfört med om de inte gör det.

Karin Nordin, Redaktör
Publicerad den: 2014-02-03
Författare: Karin Nordin, Redaktör

Annons

Personer med ADHD har en cirka 45-procentig ökat risk att bli inblandade i allvarliga transportolyckor, som bil- eller motorcykelolyckor, jämfört med personer utan ADHD.

I en studie har forskare följt över 17 000 individer med ADHD under fyra års tid med hjälp av olika befolkningsregister. Den visar att förekomst av transportolyckor var lägre bland män med ADHD som fick läkemedel än bland män med ADHD som inte fick det. När männen jämfördes med sig själva, det vill säga under perioder med och utan läkemedelsbehandling, kunde forskarna konstatera att medicinering innebar en lägre risk för transportolyckor. Under läkemedelsperioderna var risken 58 procent lägre. Att individerna jämförts med sig själva visar att sambanden mellan läkemedelsbehandling och minskad olycksrisk troligen inte beror på skillnader mellan olika individer.

Väga risk mot nytta

 Även om vi har visat att läkemedel mot ADHD med stor sannolikhet sänker risken för transportolyckor hos män, så kunde vi inte säkerställa en liknande minskning av olycksrisken hos kvinnor. Det är också viktigt att påpeka att de flesta läkemedelsbehandlingar innebär risk för biverkningar. Risk och nytta måste vägas mot varandra vid varje enskild förskrivning, där den enskilde patientens hela livssituation ska vägas in, säger Henrik Larsson vid Karolinska Institutet, en av forskarna bakom studien.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons