Regionala skillnader i förskrivning av ADHD-läkemedel

De geografiska skillnaderna vid förskrivning av läkemedel mot ADHD, indikerar både under och överdiagnostik. Det uppger Statens medicinsk-etiska råd, Smer, i en ny rapport uppger Läkartidningen.

bessie webb ljusare
Publicerad den: 2015-12-18
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

Smer tar upp etiska frågor som aktualiseras av de senaste årens stora ökning av antalet ställda ADHD-diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna.

I rapporten ”ADHD-etiska utmaningar” anser rådet att omotiverad kategorisering och särbehandling av personer med ADHD ska motverkas och att diagnosen bör betraktas ur såväl ett medicinskt som ett psykosocialt perspektiv.

Vidare menar rådet att det är viktigt att läkemedelsbehandling inte blir den enda åtgärden som sätts in för personer med ADHD utan att de även erbjuds icke-farmakologisk behandling. 

Annons
Annons

När det gäller de stora geografiska skillnaderna i förskrivning av läkemedel är dessa enligt Smer anmärkningsvärda och antyder på både under- och överdiagnostik, vilket kan få etiska konsekvenser för individer och samhället. Smer anser därför att de stora variationerna ska analyseras närmare av ansvariga myndigheter och sjukvårdens huvudmän.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons