Fler vuxna får adhd-läkemedel

Statens kostnader för läkemedelsförmåner går ner generellt sett men liksom tidigare år fortsätter kostnaderna för gruppen centralstimulantia - där läkemedel mot adhd ingår att öka. Det beror på att fler vuxna får behandling.

Karin Nordin, Redaktör
Publicerad den: 2014-04-28
Författare: Karin Nordin, Redaktör

Annons

Den totala kostnaden för läkemedelsförmånerna uppgick 2013 till 19 miljarder kronor, jämfört med 19,4 miljarder kronor 2012. Det framgår av Socialstyrelsens årliga rapport över läkemedelsförsäljningen i Sverige.

En orsak till minskningen är att flera läkemedelspatent gått ut under de senaste åren, bland annat för läkemedel mot högt blodtryck och höga blodfetter. Det är läkemedel som förskrivs till stora patientgrupper. Patentutgångarna innebär att billiga kopior av originalläkemedlen får introduceras på marknaden.

Den generella bilden är att kostnaderna minskar men för vissa läkemedelsgrupper gäller inte detta. Liksom tidigare år fortsätter förmånskostnaderna för gruppen centralstimulantia - där läkemedel mot adhd ingår - att öka markant. Kostnaderna steg med 14 procent 2013, jämfört med föregående år.

Annons
Annons

– Trenden har gått mot att allt fler vuxna behandlas mot adhd, vilket har varit en starkt bidragande orsak till att kostnaderna har ökat så mycket, säger Maarten Sengers, utredare vid Socialstyrelsen.

Kostnaderna för läkemedelsförmånerna beräknas fortsätta sjunka i år trots ökande kostnader när det gäller exempelvis centralstimulantia, cancerläkemedel och läkemedel mot autoimmuna sjukdomar, till exempel reumatism.

Fakta:

Förmånskostnaden är den del av läkemedelskostnaden som staten subventionerar. Det är ett högkostnadsskydd som träder in när en patients kostnader överstiger 1100 kronor och som sedan stegvist ökar. Det högsta belopp en patient betalar för läkemedel i förmånssystemet som köpts under en tolvmånadersperiod är 2200 kronor.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons