Brist på sömn – bidragande faktor till ADHD

Annons

Barn som får för lite sömn drabbas lättare och oftare av koncentrationsstörningar som ADHD. Det visar en ny finsk studie där sambanden mellan för lite sömn och ADHD studerats.
– Det viktigaste med den här studien är att den visar att kort sömn i sig också har en koppling till barns hyperaktivitet och impulsivitet, säger Juulia Paavonen vid Helsingfors universitet.

Tidigare forskning har kunnat konstatera att det finns ett samband mellan att barn med ADHD har svårare att sova och att barn med sömnstörningar ofta visar tecken på koncentrationssvårigheter. Nu menar forskarna att man kan se ett mönster att barn som får för kort sömn får mer ADHD-liknande symtom än barn med god sömn, men det är ännu oklart vad som kommer först. Om det helt enkelt är så att barn som redan har koncentrationssvårigheter sover mindre? Juulia Paavonen menar att det krävs fler kontrollstudier som kan kartlägga att det är brist på sömn som skapar beteendeproblem.
– Redan idag finns undersökande studier bland vuxna som stödjer sambandet att för lite sömn skapar beteendeproblem. De visar att sömnbrist påverkar prefrontala barken och dess funktioner. Den delen av hjärnan har en central del i beteendekontroll, avslutar Juulia Paavonen.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons