Adhd försvann ofta på ett år

Annons

De flesta barn som anses ha problem med koncentration och uppmärksamhet bedöms annorlunda ett år senare. Enligt en amerikans studie kan man med årliga test undvika onödig behandling. I studien ingick 28 barn med diagnosen adhd som gick i första till fjärde klass, dessutom omfattades 27 förstaklassare och 24 fjärdeklassare som hade bedömts ha svårigheter med uppmärksamhet, men som inte hade fått diagnosen adhd. Grupperna var helt oberoende av varandra och barnens förmåga till uppmärksamhet bedömdes av lärare vid studiestart och 12 till 14 månader senare.

Det forskarna kunde se var att för mer än hälften av de elever som hade bedömts ha kliniskt hög grad av ouppmärksamhet hade problemen minskat. Och för mellan en fjärdedel och hälften av eleverna hade uppmärksamhetsförmågan förbättrats så att den låg inom normalintervallet vid det andra bedömningstillfället.

Studieförfattarna menar att resultaten inte beror på faktorer som nervositet och hyperaktivitet vid studiestarten eller medicinering. Deras slutsats är i stället att många barn som av sina lärare har bedöms ha problem med koncentrationen får en annan bedömning ett år senare, och samma sak gäller även barn med diagnosen adhd. Därför anser de att det är viktigt mer årliga nya utvärderingar för att undvika att barn behandlas i onödan.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons