Fråga Psykologen

Fråga   Neurologi

Fråga: Personlig assistans för autistisk pojke

Har länge funderat på om jag kan få hjälp med mitt barn framöver. Det är en kille på 10 år som har fått en diagnos inom det autistiska spektrat. Han har svårt med motorik och med kontakten med andra barn. Vill helst leka egna fantasilekar. Hur gör jag för att gå vidare?

Svar:

Hej orolig mamma, Förstår att du är mamma till ett alldeles unikt barn. Mycket glädje men samtidigt ett stort ansvar och jag hoppas att du har/får ett bra stöd från människor omkring dig! Utifrån diagnosen så tillhör ditt barn de personer som har rätt till insatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Enlig denna lag kan du och ditt barn bland annat få rätt till avlösarservice, ledsagare och personlig assistans. Rätten till personlig assistans styrs av ditt barns hjälpbehov när det gäller de grundläggande behoven. Rätten till övriga insatser är lite mer flytande. De grundläggande behoven är enligt LSS följande: - behov av hjälp med personlig hygien - behov av hjälp med måltider - behov av hjälp med att klä av och på sig - behov av hjälp med att kommunicera med andra eller - behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade För många i din sits är det femte grundläggande behovet ofta aktuellt, man brukar kalla det aktiv tillsyn, att ditt barn inte bör lämnas ensam. För att få rätt till insatser enligt LSS måste man ansöka om det, och denna ansökan kan du göra när som helst. Du ansöker hos kommunen som har ett grundläggande ansvar för insatserna i LSS. Det du behöver göra innan du ansöker är att samla in intyg som visar vilka hjälpbehov han har. Kontakta en arbetsterapeut som kan göra en bedömning av funktionsförmågan för aktiviteter i dagliga livet (så kallade ADL) och i synnerhet för de grundläggande behoven. Bedömningen bör även innehålla en beskrivning av konsekvenserna vid utebliven hjälp. Behovet av tillsyn bör också dokumenteras. Kontakta också skola och fritids för att be dem om skriftliga utlåtanden om vilka hjälpbehov som finns. Vi vann nyligen ett liknande mål i Regeringsrätten, kanske kan det ge dig lite mer information: http://www.humana.se/personligassistans/Juridisk-radgivning/Tobias-har-antligen-fatt-assistans/ Vill du ha mer hjälp är du varmt välkommen att kontakta oss. Antingen här eller så kontaktar du oss direkt och får då prata med en av våra jurister. Vår hjälp är kostnadsfri. Våra kontaktuppgifter hittar du på www.humana.se, du kan även ringa vi vår växel 020-30 31 00 Med vänliga hälsningar Christian Källström Chefsjurist Humana Läs mer om [LINK=http://www.humana.se/personligassistans/ENDLINK]personlig assistans[/LINK] hos Humana.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Adhd

2016-03-3 | 22:26

av Anne Grefberg

Vad är ADD?

2016-01-14 | 20:55

av Anne Grefberg

Anhörig till partner med ADHD

2015-12-17 | 15:31

av Anne Grefberg

Har jag ADHD?

2015-11-11 | 15:43

av Anne Grefberg

Asperger/autism nytt samlingsnamn

2015-10-11 | 13:33

av Anne Grefberg

Kan jag har ADD?

2015-06-25 | 10:39

av Anne Grefberg

kan det vara asbergers syndrom?

2014-05-11 | 09:53

av Anne Grefberg

Tonårsflicka med ADHD

2012-04-12 | 08:35

av Anne Grefberg

Dubbelbemanning vid svår autism

2012-02-26 | 23:16

av Anonym användare

Motivera barn med ADHD

2012-02-22 | 11:09

av Anne Grefberg

Intyg på ADHD

2012-01-25 | 16:08

av Anne Grefberg

Vilsen grabb

2011-12-15 | 00:16

av Anne Grefberg

Hur får jag hjälp - ADHD

2011-10-5 | 18:17

av Anne Grefberg

Har jag adhd?

2011-09-23 | 22:23

av Anne Grefberg

Mobbad pga adhd

2011-08-28 | 02:14

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.