Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Vad som skiljer ADD från ADHD

Jag har en bror som har fått diagnosen ADD redan som liten. Men läkarna hade ingen direkt information om detta. Det pratas och skrivs mycket om ADHD men inte så mycket om ADD. Jag och min mamma har försökt att hitta information om ADD, symtom mm, men det är svårt, har hittat lite på engelska. Jag hittar inget på er sida. Kan ni inte göra ett inlägg om ADD?  Så man får lite mer information i detta ämne.

Svar:

Tack för din fråga som är i högsta grad berättigad. AD (Attention Deficit) i diagnosen ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) har helt kommit bort i diskussionen, eftersom det nästan alltid bara talas om ADHD.

ADD (Attention Deficit Disorder) står för uppmärksamhetsstörning medan HD (Hyperactivity Disorder) står för överaktivitetsstörning,  och båda är i princip två olika sidor av samma mynt.

Här kan du läsa mer om ADD »


Medan överaktivitetsstörningen (enbart vid ADHD) oftast både syns och hörs för omgivningen skulle man kunna säga att uppmärksamhetsstörningen är ett tyst handikapp. Den som "bara" har ADD kanske inte gör så mycket väsen av sig men lider av att inte kunna följa med i till exempel skolan på grund av svårigheter med koncentration och uppmärksamhet.

Ytterst handlar det om svårigheter att sålla och hantera all den information som man ständigt bombarderas av. Även vardagliga situationer kan vara problematiska att hantera för den som har ADD.

Man kan ta ett enkelt exempel: en person med ADD sitter på ett tåg och försöker föra ett samtal med sin kompis på sätet mittemot. Samtidigt pratar andra människor runt omkring, och hela tiden rör sig folk fram och tillbaka i gången. Utanför rusar landskapet förbi, konduktören ropar ut stationer och tåget stannar och startar ideligen, samtidigt som en del resenärer stiger av och nya kliver på.

För de flesta av oss är detta helt ordinärt och skapar inga nämnvärda problem. Vi kan fortsätta vårt samtal utan några större svårigheter och ändå samtidigt registrera vad som pågår i vår omgivning. För den som har i vart fall en lite svårare form av uppmärksamhetsstörning kan det mellertid bli väldigt stressande och göra det näst intill omöjligt att fortsätta konversationen, eftersom varje nytt intryck är ett unikt stimulus som processas i hjärnan utan urskiljning.

Det blir till ett svåröverblickbart kaos som gör det svårt att fokusera på det som är mest väsentligt för stunden. Hos den som har ADHD, det vill säga förutom att ha en uppmärksamhetsstörning också är överaktiv, leder den inre stress som blir resultatet vanligen till kraftigt ökad motorisk aktivitet och högljuddhet, det vill säga det som av omgivningen uppfattas som störande.

Den som har ADD kanske mer drar sig undan och inte märks på samma sätt. Det har därför spekulerats i om ADD är underdiagnostiserad bland flickor som inte hänger med i skolan. Överaktiva pojkar är ju mer uppenbara i sin framtoning.

För den som har ADD är det viktigt att få hjälp med att hantera sin stimulikänslighet. Det kan till exempel handla om att utestänga ovidkommande ljud om man ska läsa eller arbeta med uppgifter.

I en del fall jag varit med om har personen ifråga lyssnat på musik i hörlurar eller arbetat avskilt. Metoden är egentligen inte så noga, bara det känns rätt för den det handlar om. Det som är viktigt är emellertid att omgivningen - till exempel skolan - förstår den drabbades problem och kan stötta på ett bra och icke-stigmatiserande sätt.

Liksom vid ADHD behöver en person med ADD hjälp med struktur, organisation och planering. Dessa funktioner är kopplade till hjärnans pannlober och anses vara störda vid den här typen av syndrom.

En aspekt som ofta glöms bort när det gäller ADD/ADHD är känslomässiga problem som ångest och depression, som åtminstone till en stor del torde kunna kopplas till negativa erfarenheter av ständiga misslyckanden och rädsla för att inte klara av krav i tillvaron. Behandlingen vid ADD och ADHD är i princip likartad men måste alltid indivualiseras. 

Jag hoppas du fått hjälp med svar på några av dina funderingar om ADD.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.