Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Dopaminbrist?

Hej, Jag har diagnosen Add/adhd, sedan några år tillbaka. Jag medicinerar sedan tidigare med serotoninåterupptagshämmare, B12, noradrenalin (edronax). Edronax har jag haft i 4 år, seretoninåterupptagshämmare -läkemedeln i 14 år. Jag har 18 mg concerta. Jag vågade inte ta hela dosen concerta, då jag fick kraftiga autsättningsbesvär på arbetet som jag inte kunde hantera. Jag är deppig som normalläge, och klarar mig inte utan edronax. Kanske skulle jag pröva dopamin istället för serotoninåterupptagshämmare? Jag har ingen doktor att fråga, inte förrän till hösten. I förra nummret av Attention stod det om dopamin, jag har inte testat det. Min förhoppning är att jag skall gå upp i arbetstid.. Arbetsam ett tag till

Svar:

Hej!

Du har fått diagnosen ADD/ADHD och har blivit ordinerad Concerta 18 mg som dagsdos. Du säger att du inte har vågat ta hela dosen på grund av utsättningsbesvär på arbetet. Menar du att du är ordinerad flera kapslar Concerta 18 mg och inte tagit full dos, eller menar du att du delat på kapseln?

Den ska ju tas hel och inte delas, tuggas eller krossas, annars kan man få kraftiga biverkningar av att för mycket läkemedel kommer ut i kroppen samtidigt. Du säger att du också behandlas med serotonin- respektive noradrenalinåterupptagshämmare men inte vilka doser du tar eller vilket SSRI-preparat du tar. Jag kan därför inte yttra mig om den kombinationen eller hur Concerta skulle kunna tänkas verka i ditt fall.

Du tycks ju vara lite känslig för kombinationen som sådan eller kanske för mediciner i allmänhet. Concerta verkar på dopaminsystemet genom att öka de extracellulära dopaminnivåerna.

Antidepressiva läkemedel påverkar också dopaminnivåerna (enligt uppgift gör även de selektiva återupptagshämmarna det till en mindre del!), så jag förstår inte riktigt hur du menar med att du borde pröva behandling med dopamin.

Även om försök gjorts, känner jag inte till någon etablerad behandling direkt med L-dopa som man ger vid Parkinsons sjukdom, om det är det du menar.

Du får väl vänta tills du får komma på återbesök till din läkare för att diskutera dina mediciner och hur de kan tänkas påverka varandra i ditt speciella fall. En variant till att använda Concerta är att prova ut dosen bättre med Ritalina, till exempel 5 mg i upprepade doser över dagen, så att du får en bättre bild av hur du reagerar på metylfenidat och hur du kan undvika dina ”utsättningsbesvär”. En annan variant är att testa Metamina, som det är möjligt att du reagerar bättre på.

Men, som sagt, du får diskutera detta med din läkare. Ledsen att jag inte kan vara till mer hjälp, men jag har dessvärre inte tillräcklig information för att ge ett fullödigt svar på din fråga.

Vänligen,
Anders Clarberg


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.