Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Diagnos och frågor

Hej! Jag är en kille som undrar var jag ska vända mig gällande en utvärdering. Ska jag till en läkare först och få en remiss eller ska jag direkt till en psykolog? Jag har nämligen haft koncentrationssvårigheter under hela mitt liv, och även om skolan har fungerat så har den gjort det på grund av att jag klarat ämnen som jag varit intresserad av. Jag upplever att jag har de klassiska symptomen av ADD och är därför intresserad av att få reda hur det ligger till. En annan fråga jag har är om jag kommer kunna arbeta som läkare i framtiden om jag utbildar mig till det, eller om det är otillåtet. Jag har sökt länge gällande denna fråga men inte funnit något svar. Själv tycker jag att om man är under behandling så ska det inte vara några problem, men fördomar är svåra att tvätta ut. MVH

Svar:

Hej!
Det gläder mig att du är intresserad av att läsa medicin. Det är ett fantastiskt yrkesval som du inte kommer att ångra, även om du säkert ibland kan komma att uppleva det som krävande och tungt.

Mot den bakgrund du ger av dig själv kan jag inte se att det föreligger något hinder för dig att studera till läkare, och mig veterligt finns det heller inget förbud för någon med ADD eller ADHD att utöva läkaryrket, inte ens om man står under kontrollerad behandling.

Jag har tvärtom träffat på många kollegor genom åren med denna personlighetstyp, om jag får kalla det så i detta sammanhang. Som vanligt handlar det om skicklighet, omdömesförmåga och lämplighet i alla yrken och särskilt inom sådana där man direkt har att hantera människors hälsa.

Jag känner inte till att något fall med denna frågeställning fritt prövats av Socialstyrelsen eller någon annan instans (även om jag naturligtvis kan vara felunderrättad), och jag skulle också finna det mycket stötande om så skett utan att vara direkt kopplat till ett ansvarsärende.

Den fråga du måste ställa dig själv är emellertid om du tror att du orkar med studietakten och det höga arbetstempot i längden och om du tror att du kan få tillräckligt stöd från din omgivning att hitta lämpliga strategier för att hantera detta. Om du är intresserad och motiverad finns det annars inga begränsningar för dig att bli läkare, som jag ser det.

ADD/ADHD är en klinisk diagnos som formellt ställs av en läkare/psykiater men där andra yrkesgrupper också kan vara delaktiga, främst då neuropsykologer/psykologer. Du ska alltså söka dig till den mottagning inom ditt landsting som ansvarar för neuropsykiatriska bedömningar av vuxna (eller Barn- och Ungdomspsykiatrin om du fortfarande går i gymnasiet), och den informationen bör du kunna få via landstingets hemsida, via sjukvårdens växel eller till exempel genom att ringa den psykiatriska öppenvårdsmottagningen där du bor.

Många mottagningar arbetar med självremisser, men annars kan säkert din distriktsläkare hjälpa dig till rätt instans. Huruvida du kommer att få någon form av medicinsk behandling eller ej får den vidare utredningen visa. Den får också först och främst reda ut om du verkligen har ADD eller ej. Lycka till!

Vänligen,
Anders Clarberg,


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.