Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: behöver tips

Behöver enkla förslag och tips på hur jag ska få ihop vardagen med mina två barn.. Hur jag ska handskas med min son som har problem med ilska och motgångar??

Svar:

När man har ett barn som har svårt att hantera sin frustration och svårt att klara motgångar är det lätt att man hamnar i onda cirklar med barnet. Som förälder är man helt upptagen av att se till att barnet inte gör några dumma saker så man lägger inte märke till då barnet gör något bra. För att komma ur det negativa samspelsmönstret är det bra om man på ett medvetet sätt söker tillfällen då man kan ge barnet uppmuntran och beröm, även sådant som man tycker borde vara självklarheter att barnet gör t.ex kommer när man ropar på honom.

Att uppmuntra och berömma barnet då det gör något bra i stället för att tjata och kritisera det när det uppför sig olämpligt kan vara svårt och kännas onaturligt eftersom det ligger närmare till hands att reagera på dess negativa beteende.

För barnets självkänsla är det viktigt att man minskar på kritik och slösar på uppmuntran och beröm.

En metod man kan använda för att förändra beteendet hos barnet är att kartlägga och göra en analys av beteendet. I vilka situationer blir pojken arg och frustrerad? Vad förväntas av honom? Vilka krav ställs? Är det liknande krav som ställs i de olika situationerna då han blir arg? Hur kan jag förändra dessa situationer så att han klarar av dessa?

För att hantera motgångar och reagera lagom mycket på dessa måste barnet kunna värdera situationen och se alternativa lösningar. Barn som reagerar med stor frustration på motgångar behöver hjälp att få ned frustrationen för att kunna tänka klart. Ett bra sätt är att bekräfta barnets frustration
genom att t.ex säga "jag ser att det här tyckte du inte om. Låt oss hitta en lösning tillsammans". Man hjälper barnet att hitta alternativa sätt att lösa problemet. Barnet utvecklar förmågan att kompromissa.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.